13b Vliv vnitřních faktorů na enzymové reakce – inhibice a její typy.

 1. jaké typy enzymové inhibice znáš?
  • Inhibice: snižování rychlosti enzymové reakce
  • ○ Ireverzibilní nevratná, inaktivační faktor – snižuje množství volného enzymu při všech koncentracích substrátu
  • ○ Reverzibilní - vratná
  • ■ Kompetitivní
  • ■ Nekompetitivní
  • ■ Akompetitivní
 2. charakterizuj inhibitory
  • látky ovlivňující vazbu substrátu či jeho fční obrat
  • strukturně připomínají substráty svých enzymů, ale buď vůbec nereagují, nebo v porovnání se substrátem velmi pomalu
  • někt.inhibitory se užívají jako chemoterapeutika, ptž "nepřirozený analog substrátu" může blokovat účinek specifického enzymu (např. methotrexát)
 3. definuj Kompetitivní inhibici
  • inhibitor podobný substrátu a vázající se na aktivní místo enzymu, ale bez tvorby produktu, soutěží se substrátem o enzym a snižuje koncentraci volného enzymu (nižší tvorba produktu), ptž inhibitor zablokuje enzym
  • potlačit se dá zvyšováním koncentrace substrátu,
  • zvyšuje KM, Vmax stejné
 4. definuj nekompetitivní inhibici
  • Nekompetitivní – inhibitor se neváže na aktivní místo, ale na komplex enzym-substrát
  • dojde ke změně struktury aktivního místa, která neumožňuje navázání substrátu, enzym je katalyticky neúčinný - tedy tuto inhibici nelze odstranit zvýšením koncentrace substrátu
  • vazba na samotný enzym: KM stejné, Vmax nižší
  • x smíšená
  • vazba na enzym i ES: zvyšuje KM, snižuje Vmax
 5. definuj akompetitivní inhibici
  • inhibitor se váže na komplex ES a zabraňuje pokračování reakce a uvolnění produktu,
  • množství produktu závislé na koncentraci inhibitoru,
  • snižuje KM i Vmax
Author
iren
ID
337013
Card Set
13b Vliv vnitřních faktorů na enzymové reakce – inhibice a její typy.
Description
Inhibice ireverzibilní a reverzibilní – kompetitivní, nekompetitivní, akompetitivní, vliv na Km a Vmax.
Updated