10b Kinetika jednosubstrátové enzymové reakce.

 1. charakterizuj ustálený stav enzymové rce
  E + S ↔ ES ↔ EP → E + P
 2. popiš Vliv koncentrace enzymu na enzymovou reakci:
  pokud je substrát v nadbytku a přemění všechen enzym na ES, je koncentrace enzymu určující pro rychlost reakce (čím více ho je, tím rychleji bude reakce probíhat)
 3. popiš Vliv koncentrace substrátu na enzymovou reakci:
  pokud není substrát v naprostém nadbytku nad enzymem, má koncentrace substrátu vliv na rychlost reakce – závisí na tom , kolik enzymu bude přeměněno na ES (čím vyšší koncentrace substrátu, tím více enzymu přeměněno na ES a tím rychlejší reakce)
 4. charakterizuj Rovnice Michaelis‐Mentenové:
  • Michaelis a Mentenová, 1913: model pro počítání enzymatické kinetiky
  • v = počáteční rychlost reakce
  • Vmax = maximální (limitní) rychlost reakce
  • Km = Michaelisova konstanta
  • [S] = koncentrace substrátu
 5. charakterizuj Michaelisova konstanta Km
  = rovna koncentraci substrátu, při které je reakční rychlost rovna polovině maximální rychlosti
 6. kdy je dosaženo Max. reakční rychlosti Vmax?
  = je jí dosaženo , když je enzym plně saturován substrátem a všechen v podobě ES (při dostatečně velké koncentraci substrátu)
 7. co znamená když [S]>>KM
  rychlost reakce bude rovna maximální rychlosti a dále se nebude zvyšovat, enzym je plně saturován
 8. co znamená když S]<<KM
  konstanta je velmi vysoká v porovnání s koncentrací substrátu a rychlost reakce závisí právě na koncentraci substrátu, v počáteční fázi je rychlost nejvyšší, protože substrátu je nejvíce
Author
iren
ID
337010
Card Set
10b Kinetika jednosubstrátové enzymové reakce.
Description
Vliv koncentrace enzymu na enzymovou reakci. Vliv koncentrace substrátu na enzymovou reakci. Rovnice Michaelis‐Mentenové. Michaelisova konstanta Km a max. reakční rychlost Vmax, jejich stanovení.
Updated