08a NIKOTINAMIDOVÉ KOENZYMY

 1. vyjmenuj Nikotinamidové koenzymy z kys. Nikotinové
  • Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+)
  • Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+)
 2. charakterizuj Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+)
  • = nikotinamid + adenin + 2 ribozy + 2 fosfáty
  • – nikotinamidová část v oxidované formě (NAD+) a redukované formě (NADH), NADH slouží k zisku ATP v dýchacím řetězci
 3. charakterizuj Nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADP+)
  = má navíc ještě jeden fosfát – NADPH v biosyntetických drahách při syntéze mastných kyselin, steroidních látek apod.
 4. charakterizuj Warburguv optický test
  • ke sledování reakce katalyzované enzymem se používá absorpčních vlastností pyridinových koenzymů
  • – provádí se fotometrie absorbance reakčních směsí - hydrogenace NAD+ na pyridinovém kruhu nikotinamidu vede k výrazné změně absorpčního spektra = NAD+ 260 nm, chinoidní forma NADH + H+ má maximum při 340 nm = změny absorbance při 340 nm jsou přímo úměrné počtu redukovaných molekul koenzymu + 1 mol
  • koenzymu znamená 1 mol přeměněného substrátu (měření rychlosti reakce pomocí spektrofotometru)
Author
iren
ID
337008
Card Set
08a NIKOTINAMIDOVÉ KOENZYMY
Description
Mechanismus reakce. Rozdíl ve funkci NAD+ a NADP+. Wartburguv optický test
Updated