05b Vyjadřování enzymové aktivity

 1. jak se vyjadřuje aktivita enzymů?
  • pomocí smluvených jednotek:
  • ● dříve IU (International Unit) = počet mikromolů přeměněného substrátu za minutu
  • ● dnes kat (katal) = počet molů přeměněného substrátu za sekundu
 2. aktivita enzymu je definována jako...
  rychlost katalyzované rce
 3. definuj specifickou aktivitu enzymu+jednotky
  aktivita enzymu vztažená na množství proteinu v jednotce objemu (např. kat/mg v 1ml)
 4. definuj Číslo přeměny enzymu
  počet molů substrátu přeměněných jedním molem enzymu za 1 sekundu
 5. Příklad metody stanovení enzymu
  • stanovení aktivity α-amylázy ze slin: sestrojí se kalibrační přímka pro závislost absorbance na koncentraci maltózy (produkt štěpení škrobu amylázou), sliny se smíchají s fyziologickým roztokem a chloridem vápenatým, v termostatu se zředěné sliny přidají do roztoku škrobu s fosfátovým pufrem, reakce se nechá 15 minut, pak se část napipetuje do Somogyiho-Nelsonova činidla I,
  • který reakci zastaví, za použití tohoto činidla (ještě II a III) se následně stanovuje absorbance oproti slepému vzorku, kde nebyly přidány sliny, za použití kalibrační přímky se zjistí koncentrace maltózy a
  • následně se vypočítá aktivita amylázy
Author
iren
ID
337003
Card Set
05b Vyjadřování enzymové aktivity
Description
Proč aktivita. Aktivita, specifická aktivita, číslo přeměny. Příklad metody stanovení
Updated