03b Názvosloví enzymů

 1. jak to bylo s názvoslovím enzymů do r. 1961?
  • nejstarší objevené enzymy - názvy, které souvisejí s jejich výskytem nebo fcí v organismu (pepsin, ptyalin, trpsin..
  • postupně se začaly přidávat koncovky -asa k názvu substrátu (lipáza) či reakce (oxidáza)či kombinace obojího
 2. jaký je princip systematického názvosloví enzymů?
  • od r.1961
  • je založeno na druhu reakcí, které enzymy katalyzují - celkem šest tříd, kt.se staly základem pro vytvoření čtyřmístných kódů EC(=enzyme commision), s jejichž pomocí lze určit i charakterizovat každý enzym
 3. jaké znáš klasifikační skupiny enzymů? charakterizuj je
  • Oxidoreduktázy – oxidačně redukční reakce, alkoholdehydrogenáza
  • Transferázy –katalyzují přenos skupin i celých molekul z donoru na akceptor, aspartátaminotransferáza
  • Hydrolázy – hydrolytické štěpení růz.vazeb, např lipázy štěpí triacylglyceroly na glycerol a MK; proteasy štěpení bílkovin na AK
  • Lyázy – nehydrolytické štěpení (bez vody), deboxylázy AK
  • Izomerázy – přesuny atomů a skupin z jednoho atomu C na druhý, tedy v rámci jedné molekuly, glukosafosfátizomeráza
  • Ligázy – vznik vazby za rozkladu ATP, asparaginsynthetáza
 4. charakterizuj čtyřmístný kód pro označení enzymu dle IUB
  • 1. = třída, do kt.enzym náleží
  • 2. = charakterizuje skupinu chem.vazby
  • 3. = podskupina
  • 4. = pořadové číslo enzymu v podskupině
Author
iren
ID
337001
Card Set
03b Názvosloví enzymů
Description
Triviální a podle IUB
Updated