01b Katalýza

 1. definice katalýzy
  • = urychlení chemické reakce katalyzátory
  • = změna poměru chemické reakce způsobená účastí katalyzátoru, ten není v reakci spotřebováván,
  • (pozitivní katalyzátor reakci urychluje, negativní katalyzátor neboli inhibitor ji zpomaluje)
 2. Aktivační energie je u katalyzované reakce je nižší n.vyšší?
  • u katalyzované reakce je nižší,
  • pro vytvoření komplexu enzym-substrát je potřeba nižší aktivační energie než pro nekatalyzovanou reakci
 3. jaké typy katalýz znáš?
  • acidobazická
  • kovalentní
  • kovovými ionty
  • elektrostatická
 4. acidobazická katalýza
  • = urychlení reakce poskytnutím nebo odejmutím protonů,
  • v enzymech mají funkci katalyzátorů postranní řetězce zbytků aminokyselin Asp, Glu, His, Cys, Tyr a Lys
 5. kovalentní katalýza
  = urychlení reakce dočasným vytvořením kovalentní vazby mezi enzymem a substrátem, využití imidazolového kruhu His, thiolové skupiny Cys, karboxylové skupiny Asp a hydroxylové skupiny Ser
 6. katalýza kovovými ionty
  = metaloenzymy (pevně vázaný kovový iont jako kofaktor)
 7. elektrostatická katalýza
  = změny rozložení nábojů při vazbě substrátu na enzym – stabilizace tranzitního stavu
Author
iren
ID
336999
Card Set
01b Katalýza
Description
Definice. Aktivační energie.
Updated