25a Biologické membrány – transport látek.

 1. význam transportu látek do/z buňky
  • ● přísun živin
  • ● odstraňování odpadních látek
  • ● udržení osmotické rovnováhy
  • ● udržování potřebných chemických a elektrochemických rovnováh
 2. jaké typy transportů přes membránu rozlišujeme?
  • Nespecifická permeace.
  • Specifická permeace – pasivní a aktivní transport.
  • cytóza: Pinocytóza x fagocytóza; exo x endocytóza
 3. charakterizuj nespecifickou permeaci
  • nespecifická permeace- bez přenašeče; = volný přechod látek (plynů)
  • ○ rozpuštěním v membránových lipidech- plyny, organické látky
  • ○ nepravidelnostmi v uspořádání lipidů- H2O
  • ○ póry
  • ○ hydrofiliními kanálky
 4. charakterizuj Specifickou permeaci a její typy
  • specifický přenašečový systém (přenašečem je bílkovina)
  • pasivní transportdifuze a usnadněná difuze (podílí se bílkovinné receptory permeázy), osmóza, látka přechází po koncentračním spádu
  • transportní bílkoviny jsou specifické, přesně určují ,kt.látky mohou projít skrz membránu
  • mohou měnit svůj tvar, či vytvářet kanálky - póry
  • aktivní transportvyužití energie v podobě ATP, přenos proti koncentračnímu spádu, Na+/K+ pumpa (Na+/K+ ATPáza) – nervový vzruch
 5. charakterizuj cytózu
  • cytóza = příjem velkých molekul, např. bílkoviny či polysacharidy; aktivní transport - spotřeba E
  • exocytóza: vytvoření transportních váčků odškrcením od GA, kt.se pohybují podél mikrotubulů směrem k membráně - dojde k přeskupení fosfolipidových molekul - obsah váčku se vylije do okolí
  • endocytóza:příjímání látek
  • pinocytóza: buňka polkne kapky mimobun.tekutiny jejich uzavřenín do tenkého váčku z klathrinu
 6. jakým způsobem pohlcují bílé krvinky cizorodé částice?
  • při fagocytóze: buňka obklopí částečku panožkami a uzavře ji do membr.váčku - váček splyne s lysozomem obsahujícím trávicí enzymy a jeho obsah je stráven.
  • (též např. u měňavek při příjmu potravy)
 7. přes membránu mohou volně procházet...
  malé molekuly, ionty, voda
 8. jaký vliv má na přechod látek z/do buňky bun.stěna u rostlin?
  • je tvořena síti velkých molekul s mezerami - malé molekuly, ionty a voda mohou snadno difunduvat - samotná stěna tedy nehraje velkou roli v regulai procházejících látek
  • + ochrana buněk v hypotonickém roztoku
 9. popiš např.přechod molekul kyslíku  v plicním sklípku
  molekuly kyslíku na obou stranách membrány se volně pohybují (díky kinetické E), občas narazí na fosfolipidovou dvojvrstvu a lehce projdou mezi vlnícími se hydrofobními ocásky fosfolipidů na druhou stranu membrány. difundují přes membránu z místa větší koncentrace do místa s nižší koncentrací kyslíku, tj. po koncentračním spádu
 10. co je to osmoza?
  • =difuze vody pres semipermeabilní membránu
  • molekuly vody jsou malé a mohou přes membránu volně pronikat, v závislosti na koncentračním spádu
  • hypertonický roztok = roztok s vyšší koncentrací rozpuštěných látek
  • hypotonický = s nižší koncentrací rozpuštěných látek
  • jeli buňka v izotonickém prostředí - pohybuje se stejné množství vody dovnitř i ven
  • buňka v hypertonickém roztoku - bude ztrácet molekuly vody - buňka se bude scvrkávat a asi zahyne
  • buňka v hypotonickém roztoku  -  molekuly vody budou pronikat do buňky a zvětšovat její objem až praskne
  • Image Upload 2
  • při umístění ROSTL. buňky do hypertonického roztoku - buňka se bude scvrkávat, odtržení cytopl.membrány od bun.stěny = plazmolýza
  • v hypotonické prostř. - stěna brání bobtnání, natáhne se jen do určité míry
Author
iren
ID
336997
Card Set
25a Biologické membrány – transport látek.
Description
Nespecifická permeace. Specifická permeace – pasivní a aktivní transport. Pinocytóza.
Updated