22a SLOŽENÉ LIPIDY

 1. jaké typy složených lipidů znáš?
  fosfolipidy, glykolipidy, lipoproteiny
 2. charakterizuj složené lipidy
  • jejich stavebními složkami jsou krom vyšších karboxylových kyselin a alkoholů další látky, např: k.fosforečná, cukr, příp.jejich deriváty
  • fosfo- i glykolipy mají ve svých molekulách hydrofobní i hydrofilní skupiny a ve vodných prostřdích vytvářejí uspořádané struktury - zák.význam pro výstavbu biol.membrán
 3. charakterizuj fosfolipidy
  • = estery glycerolu nebo sfingosinu s MK
  • krom toho obsahují ještě fosforečnou k. a dusíkatou látku
  • ○ estery kyseliny fosforečné a různých derivátů glycerolu nebo sfingosinu na jedné své straně, také glycerolu nebo cholinu, ethanolaminu nebo serinu na druhé a zároveň obsahují i dlouhé nepolární mastné kyseliny→ má polární a nepolární konec
  • Část fosfolipidu je hydrofilní (smáčivá), opačná část je hydrofobní (nesmáčivá, mastná). Ve vodě a vodných roztocích se fosfolipidy staví proti sobě a to tak, že hydrofobní (ocasní) části jsou namířeny proti sobě. Tímto vytvoří bimolekulární membránu, která je důležitá pro mnoho buněčných struktur.
 4. výskyt fosfolipidů
  zejm.v membránách, nejvíce v myelinových pochvách, játrech, ledvinách, žloutku, v sóji
 5. jaké fosfolipidy znáš? vyjmenuj
  • fosfoacylglyceroly-fosfatidy
  • fosfatidylcholin- lecitin
  • ■ fosfatidylethanolamin- kefaliny
  • ■ bifosfatidylglycerol- kardiolipin
  • ■ fosfatidylinositol
  • sfingomyeliny- sfingofosfolipidy-nerv.buňky
 6. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 1
  fosfolipidy
 7. jak se liší chemicky glykolipidy od fosfolipidů?
  • neobsahují k.fosforečnou, ale místo ní cukernou složku
  • cukerná složka může být ještě esterifikována k.sírovou
 8. výskyt glykolipidů
  • v játrech, slezině, bun.membránách šedé kůře (zde při jejich nadbytku - pravděpodobně způsobeném nedostatkem enzymů, kt.je odbourávají, dochází k poruchám NS)
  • Glykolipidy jsou lipidy s cukernou složkou v molekule. Jejich hlavní rolí je zřejmě účast v buněčném rozpoznávání.
  • Vznikají spojením sacharidového řetězce s fosfolipidem buněčné membrány. Glykolipidy se nacházejí na povrchu všech eukaryotických buněk. Jejich cukerné části vyčnívají z membrány do okolního prostředí, kde fungují jako receptory pro specifické chemikálie a jako látky pomáhající zakotvit buňku do okolní tkáně.
 9. jaké typy glykolipidů znáš?
  • · Glycerolglykoplipidy – obsahují sacharidový zbytek
  • · Cerebrosidy – nejjednodušší sfingoglykolipidy, polární skupina: zbytek jednoduchého cukru a bez fosfátové skupiny
  • · Glykosfingolipidy (gangliosidy) – v sacharidových skupinách zbytek kyseliny sialové, povrchové buněčné membrány, ganglie nervových buněk
 10. jak dělíme Cerebrosidy?
  • Galaktocerebrosidy – mozek, membrány buněk
  • Glukocerebrosidy – v ostatních tkáních Sulfatidy
Author
iren
ID
336994
Card Set
22a SLOŽENÉ LIPIDY
Description
význam, fyzikálně chemické vlastnosti. Fosfolipidy, glykolipidy. Složení.
Updated