20a HETEROPOLYSACHARIDY

 1. v jakých tkáních se Heteropolysacharidy vyskytují především?
  v pojivových tkáních
 2. jaké heteropolysacharidy znáš? vyjmenuj
  K. hyaluronová, chondroitin sulfát, dermatan sulfát, keratan sulfát, heparin
 3. který Heteropolysacharid se vyskytuje zejm. v chrupavkách?
  • o Chondroitin‐4‐sulfát – D‐glukuronová kyselina + N‐acetyl‐D‐galaktosamin‐4‐sulfát, β(1→3),chrupavky
  • o Chondroitin‐6‐sulfát – D‐glukuronová kyselina + N‐acetyl‐D‐galaktosamin‐6‐sulfát, β(1→3)
 4. charakterizuj heparin
  • mukopolysacharid buněk tepenných stěn, v mimobuň. prostoru tkání, inhibuje srážlivost krve (přeměnu protrombinu na trombin)
  • k jeho uvolnění dochází při poranění
  • Lidský organismus obsahuje přírodní heparin. Heparin neničí již existující sraženiny, ale zabraňuje jejich shlukování a rozšiřování . Klíčové je u heparinu dávkování. Při větším aplikovaném množstvím může pacient vykrvácet. 
 5. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 1
  heparin
 6. charakterizuj k.hyaluronovou
  • přirozeně se vyskytující glykosaminoglykan, čili lineární polysacharid, o vysoké molekulové hmotnosti.
  • Je složena z opakujících se disacharidových jednotek, kdy každá z těchto jednotek obsahuje kyselinu D-glukuronovou a N-acetylglukosamin.
  • KH tvoří jednu z hlavních složek mezibuněčné hmoty. Je součástí pojivových, epiteliálních a nervových tkání. Ve velkém množství se nachází v očním sklivci, synoviální tekutině a kůži. Rovněž tvoří slizovité obaly vajíček některých organizmů.
  • váže na sebe vodu, brání prostupu bakterií a virů přes pericelulární matrix v buňce, brání ukládání kolagenu (bezjizevné hojení), analgetický účinek, podpora hojení, v roztocích na kontaktní čočky
  • v synoviální tekutině slouží KH díky svým viskoelastickým vlastnostem jako lubrikans a tlumič nárazů
 7. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 2
  kyselina hyaluronová
Author
iren
ID
336992
Card Set
20a HETEROPOLYSACHARIDY
Description
K. hyaluronová, chondroitin sulfát, dermatan sulfát, keratan sulfát, heparin
Updated