19a HOMOPOLYSACHARIDY

 1. vyjmenuj stavební homopolysacharidy
  • · Stavební:
  • o Celulosalineární řetězce D‐glukosy (cellobiosa), hodně vodíkových můstků – pevné, stěny rostlinných buněk
  • o Chitin - N‐acetylglukosamin (glukosa s OH na C2 nahrazeným acetamidovou skupinou), exoskelet členovců
  • o Agarosagalaktosa + 3,6-anhydrogalaktosa, buněčné stěny řas
  • o PektinyD‐galaktouronová kyselina, v ovoci
 2. vyjmenuj zásobní homopolysacharidy
  • o Škrobα‐amylosa (glukóza-α (1→4), 10-20%, lineární, rozpustná ve vodě) + amylopektin (glukóza α-(1→4) + α-(1→6), 80-90%, větvený, nerozpustný ve vodě), rostliny; nutričně nejvýznamnější polysacharid
  • o Glykogenglukóza α‐(1→4) + α‐(1→6), chemicky podobné amylopektinu, ale více větvené, živočichové – játra, kosterní svalstvo
  • o Dextranglukóza α-(1→4) + α-(1→6) + α-(1→3), v medicíně protisrážlivá látka, zubní plak
  • o InulinD-fruktosa (β), hlízy hvězdicovitých
 3. charakterizuj celulosu
  • (C6H10O5)n
  • z beta-glukózy, nestravitelná pro většinu živočichů (vláknina), vytváří mikrofibrily v buněčných stěnách rostlinných buněk, využití v papírenství a textilu
  • váže více než polovinu uhlíku přítomného v biosféře
  • nachází se též v bakteriích a tělech pláštěnců (tunicata)
 4. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 1
  celulóza
 5. charakterizuj chitin
  • (C8H13O5N)n
  • Chitin je polysacharid složený z molekul N-acetyl-D-glukosaminu, které jsou spojeny 1,4-β-glykosidickou vazbou, vedle celulózy je nejrozšířenějším polysacharidem na Zemi.
  • Chitin je hlavní složkou kutikuly členovců, která je u některých (např. u hmyzu, krabů, raků apod.) pomocí minerálních látek zpevněna a přeměněna v exoskelet (pevnou vnější kostru). Také spolu s beta-polyglukany tvoří buněčnou stěnu hub
  • Chemicky je velmi podobný celulóze, pouze má na uhlíku C2 místo hydroxylové skupiny navázanou skupinu acetamidovou.
  • Jeho struktura byla popsána v roce 1930 švýcarským biochemikem Albertem Hofmannem.
 6. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 2
  chitin
 7. popiš pektin
  • lineární polysacharid kyseliny galakturonové, jejího esteru a její vápenato–hořečnaté soli, jenž se podílí na stavbě někt. rostlinných pletiv.
  • Pektiny jsou buď nerozpustné ve vodě (tzv. protopektiny), n. účinkem kyselin či protopektináz i rozpustné. Jsou schopné na sebe vázat vodu, čímž se výrazně podílí na hospodaření buněk s vodou.
  • Mají význam při zrání ovoce – měknutí plodů je způsobeno právě přeměnou nerozpustných pektinů na rozpustné. Stejný proces se uplatňuje i při opadávání listů a plodů či v průmyslu při máčení lnu.
  • V průmyslu je to hojně používaný silný želírovací prostředek, který se získává ze slupek citrusových plodů a poté je upraven cukry a solemi. Je určen především pro cukrářskou výrobu. (např.: k výrobě želatin, bonbónů, marmelád). Používá se jako zahušťovadlo. Pektiny hrají významnou roli také při zavařování - tvorbě různých džemů a marmelád. Čím více pektinů ovoce má, tím lépe nám daný džem zhoustne. Obecně platí, že čím je ovoce zralejší, tím obsahuje pektinů méně a naopak.
 8. který enzym štěpí škrob?
  štepení amylázou v ústech
 9. popiš škrob
  • (C6H10O5)n
  • makromolekulární látka (konkrétně směs polysacharidů glukanů) syntetizovaná rostlinami.
  • Je to bílý prášek bez chuti a vůně, nerozpustný ve studené vodě. Jedná se o konečný produkt fotosyntézy rostlin.
  • složený z dvou různých polysacharidů: amylózy a amylopektinu, tvořených několika tisíci až desetitisíci molekul glukózy.
  • Škrob kromě glukózy obsahuje v malém množství lipidy, proteiny a zhruba 25–35 % vody.
  • Škrob není alkoholicky zkvasitelný, teprve enzymaticky (v trávicí soustavě živočichů včetně člověka) se odbourává na zkvasitelné sacharidy. Zahříváním škrobu se tvoří škrobový maz, jeho hydrolýzou vzniká škrobový sirup, škrobový cukr a glukóza. Pražením škrobu se tvoří dextrin
  • Jedná se o polysacharid s funkcí zásobní látky. Ukládá se procesem asimilací v zásobních orgánech rostlin (semenech kukuřice, pšenice, rýže a dalších nebo v hlízách brambor) ve formě škrobových zrn.

 10. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 3
  amylopektin
 11. popiš glykogen
  • Glykogen je vysoce větvený polymer tvořený glukózami (polyglukan), jež jsou navzájem pospojované. Jedna molekula glykogenu se skládá z mnoha molekul glukózy (až 120 000 molekul glukózy), které jsou spojené navzájem α(1,4)–glykosidovými vazbami. Vždy po 8-12 jednotkách se však ještě nachází větvení pomocí vazby α(1,6)–glykosidické. Výsledkem je bohaté větvení molekul glykogenu.
  • Glykogen je často uložen ve formě granulí v cytoplazmě některých buněk vyšších živočichů, zejm. v buňkách jater (lidské jaterní buňky obsahují v sušině 18–20 % glykogenu) a svalů (svalové buňky asi 0,5-1 %), ale též u hub a kvasinek.
  • Průměrný člověk má v zásobě cca 250-400 g glykogenu (1/3 v játrech, 2/3 ve svalech). Sportovci mohou dosáhnout zásoby glykogenu až 800 g.
  • Velký vliv na velikosti glykogenových zásob má strava (hlavně strava obsahující sacharidy). Jeho zásoba je vyčerpána po 30–90 minutách cvičení v závislosti na intenzitě cvičení. Jaterní glykogen udržuje stabilní hladinu krevního cukru zvláště při hladovění, svalový glykogen je okamžitě využitelný ke svalové práci jako bezprostřední zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, jsou jako nový zdroj energie použity bílkoviny (proteiny) a lipidy (tuky).
 12. popiš inulin
  • polysacharid, který u rostlin z čeledi hvězdnicovitých a zvonkovitých nahrazuje škrob jako zásobní látku.
  • Jde o jemný bílý prášek, chuťově působí sladce, ale neštěpí se amylázou, takže živočišný organismus ho neumí využít. Ve střevě se tedy chová jako rozpustná vláknina. Protože bakteriální enzymy ho dokáží rozštěpit, inulin je zdrojem energie pro symbiotické střevní bakterie, má prebiotický efekt.
  • Inulin je polymer složený z jednotek fruktózy spojených navzájem β (1,2) glykosidickou vazbou. Množství jednotek se pohybuje od 2 do 140, typicky jich bývá 20-30. Koncová cukerná jednotka bývá tvořena glukózou.
  • Protože inulin se neštěpí v tenkém střevě, není resorbován a využíván. Jeho kalorická hodnota je velmi nízká až nulová, nezvyšuje hladinu krevního cukru. Zároveň je sladký, dá se proto použít jako náhrada cukru nebo jako náhrada tuku (pro nízkotučné výrobky).
  • V tlustém střevě je štěpen bakteriální mikroflórou za vzniku oxidu uhličitého nebo metanu. Proto mohou potraviny s vysokým obsahem inulinu způsobovat nadýmání
 13. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 4
  inulin
Author
iren
ID
336991
Card Set
19a HOMOPOLYSACHARIDY
Description
Celulosa, chitin, agarosa, pektiny. Škrob, glykogen.
Updated