18a POLYSACHARIDY

 1. jak dělíme polysacharidy?
  • jejich molekuly složeny z více jak 10 (až tisíce) monosacharidových jednotek/zbytků spojených glykosidovou vazbou
  • zákl.jednotky mohou být stejného typu = homopolysacharidy, nebo jsou různých typů = heteropolysacharidy
  • popř.dělení podle fce: stavební x zásobní
  • nemají redukční vlastnosti, ptž glykosidové vazby vznikají mezi poloacetylovými hydroxyly. Podle toho, ne kterých atomech uhlíku glykosidové vazby vznikly, mají polysacharidy dvojí strukturu.
  • Lineární pol.: (např.celulosa) monosacharidové jednotka vázané vazbami 1 → 4

  • větvené pol.: (např.glykogen) mají hlavní řetězec 1 → 4, na kt. jsou dalšími vyzbami 1 → 6 připojeny vedlejší řetězce
  •  Často jsou amorfní, nerozpustné ve vodě a nemají sladkou chuť, proto je jejich označování za cukry nepřesné.
 2. Polysacharidy můžeme popsat obecným vzorcem ...
  • Cn(H2O)n−1
  • proto se dříve nazývaly karbohydráty
 3. vyjmenuj stavební homopolysacharidy
  • o Celulosalineární řetězce D‐glukosy (cellobiosa), hodně vodíkových můstků – pevné, stěny rostlinných buněk
  • o Chitin - N‐acetylglukosamin (glukosa s OH na C2 nahrazeným acetamidovou skupinou),
  • exoskelet členovců
  • o Agarosagalaktosa + 3,6-anhydrogalaktosa, buněčné stěny řas
  • o PektinyD‐galaktouronová kyselina, v ovoci
 4. vyjmenuj zásobní polysacharidy
  • o Škrobα‐amylosa (glukóza-α (1→4), 10-20%, lineární, rozpustná ve vodě) + amylopektin
  • (glukóza α-(1→4) + α-(1→6), 80-90%, větvený, nerozpustný ve vodě), rostliny
  • o Glykogenglukóza α‐(1→4) + α‐(1→6), chemicky podobné amylopektinu, ale více větvené, živočichové – játra, kosterní svalstvo
  • o Dextranglukóza α‐(1→4) + α‐(1→6) + α‐(1→3), v medicíně protisrážlivá látka, zubní plak
  • o InulinD‐fruktosa (β), hlízy hvězdicovitých
 5. charakterizuj heteropolysacharidy
  více typů monosacharidů, silně aniontový charakter (polyanionty), hlavně v pojivových tkáních
 6. vyjmenuj některé heteropolysacharidy
  • Kyselina hyaluronováD‐glukuronová kyselina + N‐acetyl‐D‐glukosamin s vazbou β(1→3), kloubní maz a sklivec
  • HeparinL‐iduronát‐2‐sulfát + N‐sulfo‐D‐glukosamin‐6‐sulfát, α(1→4), buňky tepenných stěn, protisrážlivá látka (brání přeměně protrombinu na trombin)
Author
iren
ID
336990
Card Set
18a POLYSACHARIDY
Description
rozdělní podle složení a funkce. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy, stavební a zásobní.
Updated