16a DERIVATY MONOSACHARIDU

 1. jakými procesy vznikají deriváty monosacharidů?
  jejich oxidací či redukcí
 2. typy oxidací
  • · mírná: enzymatická oxidace aldehydové skupiny na karboxylovou v poloze 1 – vznik aldonových kyselin (glukonová) – využití při Fehlingově reakci testující přítomnost redukujících sacharidů (ketony a aromatické nereagují)
  • · specifická: přeměna primární OH skupiny v poloze 6 na karboxylovou – vznik uronových kyselin (glukuronová)
  • · silná: reakce aldehydové skupiny s primární OH skupinou – vznik aldarových kyselin (glukarová)
  • U aldonových a uronových kyselin vznik intramolekulárních esterů - laktonů
 3. typy redukcí
  mírná: redukce karbonylové skupiny na OH skupinu – vznik polyhydroxyalkoholů/alditolů (glucitol - sorbitol)
 4. jaké deriváty monosacharidů znáš?
  • Deoxycukry: OH skupina nahrazena H (deoxyriboza)
  • Aminocukry: OH skupina nahrazena NH2 skupinou (glukosamin)
  • Sialové kyseliny: kondenzace N-acetylmanosaminu a pyruvátu
  • Glykosidy: kondenzace anomerní OH skupiny s alkoholy, vznik glykosidické vazby (OR, SR, NR) mezi uhlíkem a kyslíkem (galaktosid, glukosid, ribosid)
 5. jak dělíme glykosidy?
  • · homoglykosidy – pouze sacharidové jednotky
  • · heteroglykosidy – sacharid + aglykon (nesacharidová složka)
 6. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 1
  glukosamin
 7. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 2
  n-acetylglukosamin
 8. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 3
  deoxyriboza
 9. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 4
  o-glukosid
 10. o jaký vzorec jde?
  Image Upload 5
  ribosa
 11. která skupina derivátů se často používá pro výrobu umělých sladidel, např. xylitol?
  alditoly - nadměrná konzumace projímavé účinky
 12. jaký znáš nejdůležitější lakton?
  kyselina askorbová
Author
iren
ID
336988
Card Set
16a DERIVATY MONOSACHARIDU
Description
Oxidačně redukční, aminocukry, deoxycukry, glykosidy
Updated