09a PREHLED FIBRILARNICH BILKOVIN

 1. stručně charakterizuj fibrilární proteiny
  • = vláknité; skleroproteiny
  • nerozpustné ve vodě většinou
  • denaturují se obtížnějí než globulární
 2. jaké typy fibrilárních proteinů znáš?
  kolagen, elastin, keratin
 3. charakterizuj kolagen
  • = nejrozšířenější protein obratlovců
  • základem pojivových tkání
  • mnoho typů, nejběžnější I-IV
  • vytváří stočenou pravotočivou trojšroubovici složenou ze tří levotočivých šroubovic
  • Řetězce tvoří trojitou spirálu, která se označuje jako tropokolagen (Terciární struktura). Je to základní jednotka kolagenu, dlouhá přibližně 256 nm
  • pro svou aktiivitu vyžaduje askorbovou kyselinu,(vit C) a Fe - při nedostatku kurděje (poruchy kůže, křehkost cév, špatná hojivost ran)
  • lze denaturovat dlouhým varem za vzniku želatiny (klihu) 
  • opakování tripletu G-X-Y:
  • G je glycin,
  • X je prolin nebo jiná AMK,
  • Y je hydroxyprolin nebo jiná AMK
 4. Kolagenní vlákna jsou komplexní vláknitou strukturou. Vyskytují se ve všech typech pojivových tkání. Jsou měkká, ohebná, nepružná a vysoce pevná v tahu. Uvádí se, že 1 mm2 kolagenních vláken udrží ... kg.
  Ve svazcích mají bílou barvu. Ve tkáních mohou být uspořádány do řídkých sítí nebo uspořádaných svazků (šlachy). Tloušťka kolagenního vlákna se pohybuje mezi 1-20 μm, délka může být různá. Při větším zvětšení se přestanou jevit jako homogenní struktura a lze vidět podélné pruhování.
  50
 5. charakterizuj elastin
  • představuje vláknitý řetězec složený z mnoha za sebou zařazených bílkovinných stavebních kamenů. Tyto stavební kameny se označují někdy jako tropoelastin a jsou na rozdíl od hotového elastinu rozpustné ve vodě;
  • enzym, který je schopen elastin ze základních jednotek tvořit, se označuje jako lysyloxidáza
  • složení: 80% AK se nepolárním zbytkem (zejm. glycin. alanin, val, leu, ile)
  • Obsahuje také poměrně mnoho bazických lysinových zbytků a elastin má proto izoelektrický bod 10.
  • nesmírně pružný - lze ho natáhnout na několikanásobek délky
  • v plicích, tepnách, průduškách, krčních vazech, kůži
 6. charakterizuj keratin
  •  stavební bílkovina řazená  mezi skleroproteiny. Keratin je nerozpustný ve vodě a má vláknitou strukturu, jednotlivé monomery mívají délku 400–644 aminokyselin, ale větví se do polymerů o velkých rozměrech. 
  • Konečný tvar molekuly - terciární strukturu - zajišťují disulfidické můstky.
  • Při rovnání vlasů teplem se právě tato přirozená struktura ztrácí a ničí se disulfidické můstky.
  • jeho pružnost závisí na množství disulfidových vazeb (větší množství = tvrdost x menší=pružnost)
  • Existují dva typy keratinů:
  • (alfa), obsahuje svinuté helixy: rohovitá vrstva kůže, vlasů, nehtů 
  • (beta), skládaný list: peří, zobák, u plazů, stratum corneum u lidí... 
  • Keratin patří mezi nejhojnější proteiny v epiteliální tkáni[1] a v buňkách tvoří tzv. intermediární filamenta, která se podílejí na vzniku buněčné kostry (cytoskeletu). Keratin je základní složkou vlasů, chlupů a vytvářejí se z něho také nehty.
Author
iren
ID
336980
Card Set
09a PREHLED FIBRILARNICH BILKOVIN
Description
...
Updated