05a peptidická vazba

 1. charakterizuj peptidickou vazbu
  • druhem kovalentní chemické vazby obsahující seskupení atomů –CO–NH–. Je typická např. pro proteiny a polypeptidy, v nichž se –CO–NH– vytváří při kondenzaci jednotlivých AK, ale dále i pro syntetické polyamidy.
  • vzniká rcí aminoskupiny jedné AK s karboxylovou skupinou druhé AK za odstoupení vody
  • Chemicky se sloučeniny s tímto uskupení atomů nazývají amidy.
 2. rovnice vzniku peptidicke vazby
  Image Upload 1
 3. vyjmenuj aspoň dvě vlastnosti peptidické vazby
  • plošná molekula - rezonanční hybrid
  • trans- z prostorového hlediska výhodná poloha
  • vodíkové vazby - druh slabé vazebné interakce mezi molekulami
 4. charakterizuj torzní úhly peptidové vazby
  • peptidová skupina -CO-NH- má charakteristickou geometrii
  • úhly při stáčení rovin kolem alfa C - alfa helix; hodnota u obou 180°
  • Ф: úhel při otáčení kolem vazby C-alfa-N
  • Ѱ: při otáčen kolem vazby C-alfa-C
 5. co charakterizují torzní úhly?
  • při popisu sekundární struktury proteinů
  • každý alfa uhlík na sebe váže vodík, R-zbytek a dva rovinné útvary, obsahující peptidové vazby
  • každý z těchto rovinných útvarů je kolem jednoduché vazby vycházející z alfa uhlíku otáčivý, a může tak vznikat nekonečná řada konformačních izomerů
  • stáčení těchto rovin se udává torzními úhly
Author
iren
ID
336964
Card Set
05a peptidická vazba
Description
...
Updated