04a peptidy- nejdůležitější biol.aktivní

 1. jaké znáš dělení peptidů dle počtu AK?
  • kodenzací dvou molekul AK - dipeptid, tří - tripeptid, deseti dekapeptid atd
  • oligopeptidy: 2-10 AK
  • Image Upload 1
  • polypeptidy: delší řetězce, zpravidla asi do 100AK
  • proteiny: složitější, strukturní požadavky - fce v organismu; mohou obsahovat více polypeptidových řetězců = podjednotky
 2. definuj peptidy
  • = látky, kt. vznikají spojením několika AK do řetězce peptidovými vazbami
  • z řeč.  „stravitelný“
  • Peptidy (ale i bílkoviny) bývají organismem syntetizovány jako neaktivní prekurzory, které se pak na místě působení mění na aktivní formu určitou chemickou změnou.
 3. co víš o názvosloví peptidů?
  • vzorce zapisujeme zkratkami AK, které tvoří
  • zleva začínáme vždy AK s volnou aminoskupinou ( N-konec).
  • Vpravo končíme AK s volnou karboxylovou skupinou (C-konec)

  triviální (glycin) vs. systematické (2-aminoethanová k.)
 4. jak dochází k biosyntéze peptidů?
  hydrolýzou dalších prekurzorů vyráběných pomocí proteosyntetického aparátu buňky
 5. jaké významné biologicky aktivní peptidy znáš?
  • peptidové hormony: GSH, oxytocin, vazopresin (ADH), inzulin, PTH (blízko k bílkovinám), glukagon
  • hadí jedy
 6. v mochomůrce se nachází peptid...
  falloidin
 7. jaké je nejznámější peptidové antibiotikum?
  penicilin - produkovaný plísní penicilium notatum
 8. fce GSH
  • glutathion - chrání organismus před oxidačním stresem (podíl na odstraňování peroxidu vodíku)
  • tripeptid složený z AK:
  • kyseliny glutamové, 
  • cysteinu 
  • a glycinu
  • Image Upload 2
 9. význam oxytocinu
  • je peptidický hormon savců, který se syntetizuje v hypothalamickém jádru ncl. paraventricularis. Do krevního oběhu je uvolňován z neurohypofýzy.
  • Uvolňuje se u žen po stimulaci prsu (např. během kojení), dělohy a vagíny a v menší míře při doteku. Má vliv na porod i na kojení. Je možné, že u mužů zvyšuje kontrakce hladké svaloviny semenného provazce (vas deferens), které vystřikují sperma do močové trubice (urethry) a má vliv na budování vztahu mezi matkou a potomky (tzv. mateřská láska). Bývá také nazýván hormonem důvěry či lásky
  • Image Upload 3
 10. význam vasopresinu
  • peptidický hormon o délce 9 AK (takže se jedná o oligopeptid. V nejběžnější formě má sekvenci Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-amid (ale vyskytuje se i forma s lysinem na pozici 8 místo argininu).
  • Název „antidiuretický hormon“ je odvozen ze skutečnosti, že působí proti diurézi, tedy tvorbě moči v ledvinách.
  • Synonymum „vazopresin“ odkazuje na mechanismus tohoto účinku-  má schopnost zužovat periferní tepénky a vlásečnice v ledvinách.
  • ADH vylučují peptidergní neurony situované v hypothalamu (tuberální + infundibulární jádra). Nevylučují však tento hormon do přilehlé tkáně, ale vysílají k tomu určené axony směrem do níže uložené neurohypofýzy – z ní pak probíhá vylučování do krevních kapilár
  • Image Upload 4
 11. význam inzulinu
  • hormon produkovaný B- buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, který snižuje hladinu cukru v krvi. Inzulin má opačnou funkci než glukagon, je tedy jeho antagonista.
  • Inzulin nelze podávat ústy, protože bílkovinná molekula inzulinu se činností enzymů v trávicím ústrojí rozštěpí na kratší peptidy, a tím se jeho katalytický účinek deaktivuje.

  Image Upload 5
 12. co víš o PTH?
  • peptidický hormon (o 84 AK) vylučovaný v příštítných tělískách. Jeho hlavní funkcí je zvyšovat kalcémii, tedy hladinu vápníku (Ca2+) v krvi. Ten je vlivem PTH uvolňován z kostní tkáně, neboť dochází k aktivaci osteoklastů. PTH omezuje vylučování vápníku ledvinami a způsobuje větší vyplavování fosforečnanu.
  • Dále PTH stimuluje tvorbu kalcitriolu, který způsobuje vyšší vstřebávání vápníku z tenkého střeva do těla.
  • Sekrece PTH je řízena hladinou vápenatých iontů (kalcémií), buňky příštítných tělísek jsou totiž schopny tuto hladinu vnímat pomocí speciálních receptorů. Přibližně opačnou funkci má kalcitonin, který naopak koncentraci vápníku v krvi snižuje.
Author
iren
ID
336963
Card Set
04a peptidy- nejdůležitější biol.aktivní
Description
...
Updated