02a AK: přehled a dělení

 1. definuj AK
  • =základní stavební jednotky proteinů. Chemicky jsou to organické sloučeniny navzájem spojené peptidovou vazbou.
  • V aminokyselině musí být přítomna alespoň jedna primární aminoskupina –NH2 a současně alespoň jedna karboxylová skupina –COOH.
  • Chemicky jsou to substituční deriváty karboxylových kyselin, ve kterých je vodík na uhlovodíkovém řetězci nahrazen aminoskupinou.
 2. jaké je obecné dělení AK?
  • NEKÓDOVANÉ X KÓDOVANÉ:
  • dle polarity postranního řetězce:
  • nepolární
  • polární
  • nabité (kyselé/zásadité)

  • dle významu ve výživě člověka: esenciální
  • podmíněně esenciální
  • neesenciální
 3. co to jsou kódované AK?
  • Kódované kyseliny: pro každou AK existuje konkrétní kód nebo kódy tvořené třemi po sobě jdoucími nukleotidy ve struktuře RNA, resp. DNA
  • Ze živých organismů izolováno několik set aminokyselin, některé se vyskytují pouze v určitých biologických druzích a mají rozmanité funkce, úlohu některých zatím neznáme. Nejdůležitějších je dvacet, ze kterých jsou zbudovány bílkoviny a peptidy (malé "bílkovinné" molekuly) – kódované aminokyseliny.Představují zhruba 90 % aminokyselin přítomných v organismu.
 4. kolik se vyskytuje v lidském organismu AK?
  stovky, v proteinech ale pouze 20různých druhů
 5. co víš o nekódovaných AK?
  • nekódované AK nemají svůj kodon ani tRNA
  • vznikají  modifikací kódovaných AK:
  • hydroxyprolin OH-Pro,
  • OH-Lys; 
  • adenosylmethionin, 
  • karboxyglutamát
  • s volnou biol. fcí:
  • • hormony thyroxin + trijodthyronin; GABA, beta alanin...
 6. vyjmenuj kódované nepolární AK
  • Ala, Val, Leu, Ile, Pro, Phe, Gly
  • = AK jejichž zbytek obsahuje nepolární skupiny, např. alkylový či arylový zbytek

  • mnem: alan valí lentilky a isolentilky pro phenylového alana s glykémií
 7. v čem se od sebe základní AK liší?
  zbytkem molekuly R
 8. vyjmenuj polární AK
  • =jejich zbytek obsahuje polární skupiny, např.
  • * hydroxylovou sk. (-OH): Ser, Thr, Tyr
  • * sulfanylovou sk. (-SH): Cys, Met
  • * indolovou sk.: Try
  • * amidovou sk. (-CONH2): AspNH2
 9. vyjmenuj AK s kys. zbytkem
  • = obsahují navíc další karboxylovou sk. -COOH (je pro ně typická nízká hodnota izoelektrického bodu)
  • * Aspl, Glu
 10. vyjmenuj basické AK
  • = obsahují navíc další zásaditou sk. (typická vysoká hodnota isoelektrického bodu)
  • * Lys, Arg, His
 11. všechny kódované AK mají aminoskupinu na uhlíku sousedícím s karboxylovou skupinou, tj. na uhlíku č. ... Uhlík v sousedství karboxylové skupiny pak označujeme jako ...
  • 2
  • alfa-uhlík
 12. nakresli strukturu kódované AK
  Image Upload 1
 13. Seznam proteinogenních aminokyselin - jen si to projdi a zkus porovnat AK v jedné skupině
  • Aminokyseliny s alifatickým postranním řetězcem
  • Glycin Gly (G)
  • Image Upload 2    Image Upload 3
  •                               Alanin Ala (A)

  • Valin Val (V)
  • Image Upload 4      Image Upload 5
  •                                  Leucin Leu (L)
  • Isoleucin Ile (I)
  • Image Upload 6

  • S karboxylovou nebo amidovou skupinou na postranním řetězci (kyselé skupiny)
  • Kyselina asparagová Asp (D)
  • Image Upload 7 

  • Asparagin Asn (N)
  • Image Upload 8
  •                                      
  • Kyselina glutamová Glu (E)
  • Image Upload 9

  • Glutamin Gln (Q)
  • Image Upload 10

  • S aminovou skupinou na postranním řetězci (basické skupiny)
  • Arginin Arg (R)
  • Image Upload 11

  • Lysin Lys (K)
  • Image Upload 12

  • S aromatickým jádrem nebo hydroxylovou skupinou na postranním řetězci
  • Histidin His (H)
  • Image Upload 13

  • Fenylalanin Phe (F)
  • Image Upload 14

  • Serin Ser (S)
  • Image Upload 15

  • Threonin Thr (T)
  • Image Upload 16

  • Tyrosin Tyr (Y)
  • Image Upload 17

  • Tryptofan Trp (W)
  • Image Upload 18

  • Se sírou v postranním řetězci
  • Methionin Met (M)
  • Image Upload 19

  • Cystein Cys (C)
  • Image Upload 20

  • Aminokyseliny obsahující sekundární amin (někdy nepřesně iminokyseliny)
  • Prolin Pro (P)
  • Image Upload 21
 14. které AK jsou esenciální?
  Image Upload 22

  • Čím je podíl esenciálních aminokyselin k neesenciálním vyšší, tím je bílkovina kvalitnější.
  • Například kombinace bílkovin z pšenice (málo lysinu) a bílkovin z luštěnin (málo methioninu) zajistí příjem esenciálních aminokyselin, ale celkový příjem bílkovin musí být vyšší, než při stravě, která obsahuje kvalitnější bílkoviny.
  • Aminokyseliny se v organismu neskladují, ty aminokyseliny, které nejsou hned zabudovány do vytvářených proteinů, jsou deaminovány a dusík v nich obsažený je vyloučen jako močovina. Proto nelze konzumovat potraviny bohaté na esenciální aminokyseliny „do zásoby“, příjem musí být pokud možno stálý.
  • Rubnerův zákon limitní AK říká, že využití AK z přijatých bílkovin závisí na obsahu nejméně zastoupené esenciální AK. To znamená, že z přijatých AK se jich do vlastních proteinů zabuduje jen tolik, kolik odpovídá množství nejméně zastoupené esenciální AK. Protože AK se v organismu neskladují, ostatní AK jsou rozloženy, a to i tehdy, když v organismu panuje celkový nedostatek bílkovin.
Author
iren
ID
336958
Card Set
02a AK: přehled a dělení
Description
...
Updated