01a chemicke slozeni zivych organismu

 1. vyjmenuj látky obsažené v živém organismu (bez bližší specifikace)
  • biopolymery: sacharidy, proteiny, lipidy, nukleové kyseliny
  • voda 60%
  • biogenní prvky:
  • 1)makrobiogenní: C,H,O,N,P, Ca
  • 2)oligobiogenní: kovové: Na, K, Mg + nekovové: S, Cl
  • 3)stopové: Cu, Zn, Mn, Co, I
 2. jak dělíme biogenní prvky, podle jakého kritéria a kolik jich je?
  • biogenní prvky:
  • 1)makrobiogenní: C,H,O,N,P, Ca
  • (> 1hmotnostní %)
  • 2)oligobiogenní: kovové: Na, K, Mg + nekovové: S, Cl
  • (0.05-1%)
  • 3)stopové: Cu, Zn, Mn, Co, I
  • (< 0.05%); vč.těch, které jsou pro organismus nežádoucí (např. Hg, Pb - teratogenní úč.)

  Z 92 přirozených chem prvků z PTP je biogenních asi 25 (mareček, 2000)
 3. jaký význam má pro lidský organismus voda?
  • lidské tělo asi 60% (x vysušená semena: 5-15%)
  • ve vodě se rozpouštějí iontové a polární sloučeniny, kt.jsou ve formě roztoků transportovány na potřebná místa organismu
  • ve vodném prostř. probíhají veškeré životní pochody, tedy i přeměny látek a energií
  • látky rozpouštěné ve vodě jsou též příčinou osomotické chování roztoků (souvislost s propustností biol.membrán)
 4. co víš o uhlíku?
  • základní stavební kámen všech organických sloučenin
  • Organické sloučeniny jsou chemické látky, které obsahují alespoň jeden atom uhlíku a téměř vždy atom vodíku, převážná většina přitom má spolu vázané atomy uhlíku vazbou C-C.
  • Každý atom uhlíku je schopen vytvářet celkem čtyři tyto tzv. jednoduché vazby, kromě toho i vazbu dvojnou C=C a vazbu trojnou C≡C.
 5. kolik je uhlíku v lidském těle?
  V lidském těle uhlík představuje 18,5 % hmotnosti
 6. V jakých formách se v těle nachází Ca a jaká je jeho fce?
  • V kostní hmotě je  vápník jednak ve formě (1) rychle směnitelné zásoby a jednak ve formě (2) stabilní zásoby, jejíž uvolnění závisí na resorpci kosti
  • Vápník se v těle uplatňuje při:
  • svalové kontrakci
  • vedení nervového vzruchu,
  • snižuje propustnost membrán a kapilárních stěn.
  • Také se uplatňuje při  hemokoagulaci, kde aktivuje koagulační faktory.
  • Konečně tvoří podstatnou část minerální složky kostní tkáně a podílí se tak na tvrdosti a pevnosti kostí.
  • Při nedostatku vápníku v extracelulární tekutině (v plazmě) dochází k excitaci svalových a nervových buněk, což vede ke křečím (hypokalcemická tetanie), které mohou být až smrtelné (zástava dýchání)
 7. Fyziologicky aktivní je pouze vápník ve formě...
  iontů.
 8. Kolik Ca je v lidském těle a kolik z toho v kostech?
  • Podílí se asi 2% na tělesné hmotnosti,
  • 99% veškerého vápníku přítomného v lidském těle je obsaženo v kostech a zubech, zbývající 1%,se nachází v krvi a měkkých tkáních
 9. Uvádí se, že denní dávka vápníku by měla činit ...
  •  800 – 1000 mg denně, u kojících žen ještě asi o 500 mg více.
  • Ještě v dnešní době mají někteři lidé za to, že zdroj vápníku v lidské potravě představuje mléko a mléčné výrobky, ale mnoho novějších studií toto tvrzení označilo za uměle udržovaný mýtus, protože vápník v kravském mléce obsažený má velice špatnou vstřebatelnost
 10. kolik je v těle fosforu?
  • Fosfor (P) je důležitá minerální součást kostní tkáně. V krevní plazmě je v organických sloučeninách a ve formě fosforečnanů, hydrogenfosforečnanů a dihydrogenfosforečnanů.
  • V těle člověka je cca 0,5-0,8 kg fosforu, z čehož je až 90% v kostní tkáni.
 11. jaké fce plní fosfor v lidském těle?
  • Fosfor plní v těle řadu důležitých funkcí v základních a životně nepostradatelných organických sloučeninách, jakými jsou nukleové kyseliny, fosfolipidy, koenzymy, ATP.
  • Fosfor je nutný k esterifikaci cukrů, aby mohl probíhat jejich metabolismus, anorganické fosforečnany působí v séru a zejména v moči jako pufr.
  • Metabolismus fosforu je úzce spjat s metabolismem vápníku. V malých dávkách podporuje mineralizaci a růst kostí, předávkování vyvolává lineární zahuštění kostní struktury až po obraz „letokruhů“.
Author
iren
ID
336956
Card Set
01a chemicke slozeni zivych organismu
Description
...
Updated