9. somaticke znaky na zivem

 1. hlavní vrstvy kůže jsou...
  • epidermis
  • dermi
  • podkožní vazivo
 2. ve které vrstvě kůže se nacházejí melanocyty?
  stratum germinativum epidermis
 3. jmenuj fce kůže
  • • Ochranná
  • • Senzorická
  • • Termoregulační
  • • Regulace vypařování, ztrát kapaliny
  • • Estetika a komunikace
  • • Ukládání a syntéza
  • • Exkreční
  • • Absorpční
 4. jaký význam měl výzkum barvy kůže v historii?
  • • Zneužita při rozdělování jedinců na nadřazené a podřadné (rasová teorie pigmentokracie, nacisté)
  • • Vědecké využití při výzkumu původu a příbuznosti populací
  • • Hlavní slovo molekulárně-biologické metody
 5. čím je dána barva kůže?
  • • Škála od téměř černé do téměř bezbarvé (narůžovělá – prosvítají kapiláry)
  • • Geografická souvislost – čím víc slunce, tím
  • tmavší; původní obyvatelstvo dané geografické oblasti – vysoká korelace mezi barvou kůže a množstvím UV záření ročně dopadajícího na jejich kůži - adaptace
  • • Dána množstvím pigmentu melaninu v kůži
  • • Eumelanin a pheomelanin
 6. jak je to s dědičností barvy kůže?
  • • Určeno šesti geny s částečnou dominancí
  • • Každý má více alel – široká škála tónů
 7. jakým způsobem lze zkoumat kožní zbarvení?
  • Tradiční metody: subjektivní hodnocení barvy, Velmi individuální vnímání
  • Výpočet bělosti kůže (Jablonski)
  • Von Luschanova chromatická škála - 36 matných destiček s barevnými odstíny; intenzivně využíváno do 50. let

  Dnes použití spektrofotometrie: Rozmělněný malý vzorek kůže se suspenduje v médiu, změří se množství absorbovaného (nebo procházejícího) světla
 8. barva kůže se hodnotí v oblasti...
  minimálně vystavené slunečnímu záření – mediální plochapaže, volární/mediální plocha předloktí; dennísvětlo
 9. o jakou metodu jde?
  Image Upload 1
  Von Luschanova chromatická škála
 10. jaké jsou vlastnosti tmavé x svétlé kůže?
  • Tmavá kůže – lepší ochrana proti UV záření a tím proti poškození DNA a vzniku rakoviny; proti popálení UV zářením
  • • Melanin
  • • Zabraňuje rozkladu vitamínu B, kyseliny listové
  • Světlá kůže – lepší syntéza vitamínu D
  • • Země s nízkou intenzitou slunečního záření -častý nedostatek vit D a vápníku u nově přistěhovalých lidí s tmavší kůží  obohacování mléka
  • Barva kůže - adaptivní znak
 11. stručně objasni evoluci v barvě kůže
  • • Ochlupená kůže předků člověka – světlá
  • • Ztráta chlupů, intenzivní záření v Africe – vznikl tmavý odstín kůže
  • • Migrace do severnějších oblastí - znovuobjevení světlé kůže – potřeba vyšší syntézy vit D
  • • Inuité – paradoxně tmavá kůže – dostatek vit D z potravy
 12. stručně definuj albinismus
  • • Vrozená „porucha“; nesyntetizuje se melanin, kůže je bez pigmentu
  • • Výsledek zdědění recesivních alel
  • • Hyperpigmentace – oblast kůže nebo nehtů je tmavší než okolí – nahromadění melaninu
  • • Dermatoglyfy
 13. mezi deriváty pokožky (=zrohovatělé kožní adnexum) patří vlas - popiš stručně jeho anatomii
  • • Vyrůstá z cibulky v dermis
  • • Dřeň, vrstva korová (melanin), kutikula
  • • Mazová žláza
  • • M. arrector pili
  • Image Upload 2
 14. jak je to s dědičností barvy vlasů?
  • • Geneticky určena dvěma páry genů
  • • Pro hnědou/blond barvu
  • • Pro zrzavou/nezrzavou barvu
 15. jaké základní barvy vlasů popisujeme? čím je barva vlasu dána?
  • • Základní skupiny – zrzavé, blond, hnědé,černé (+šedé/bílé)
  • Zrzavé vlasy – tvoří se jak světlý pheomelanin (více), tak tmavý eumelanin;nejtlustší kmen vlasový
  • Blond vlasy – tvoří se oba typy melaninu,pheomelanin vysoce převládá, vzácný fenotyp,1,7-2%
  • Hnědé a černé vlasy – tvoří se jen eumelanin
  • Šedé/bílé vlasy – po změnách ve tvorbě barviva se v korové vrstvě místo zrnek barviva objevují duté vakuoly
 16. jak hodnotíme barvu vlasů?
  • Hodnocení barvy vlasů dle Sallerových vzorníků – lidské vlasy, příp. barvená vlákna, škála (cca 20) odstínů
  • Hodnotíme pokud možno přirozenou barvu vlasů, co nejblíže pokožce; denní světlo
 17. jaký faktor hraje výraznou roli v morfologii vlasů?
  • etnicita
  • Image Upload 3
 18. čím je tvořena duhovka?
  • podklad – vazivové stroma; koncentrické snopce m. sphincter pupillae, radiálně uspořádaný m. dilatatorpupillae
  • Stroma – řídké vazivo, četné pigmentové buňky
  • Dva nestejně velké prstence, dělí je vlnitá čára; vnitřní prstenec je menší
 19. jak hodnotíme barvu očí?
  • Kresba duhovky, barva očí podle množství, typu (eumelanin a pheomelanin) a uložení pigmentu
  • Hodnotíme dle vzorníků, na denním světle, proband obrácen proti světlu, nedívá se přímo do zdroje světla
 20. jaký tělesný typ popisujeme?
  • Tělesný typ: astenický, atletický, pyknický
  • Postava: hubená, štíhlá, atletická, plnoštíhlá, obézní
 21. v rámci držení těla hodnotíme:
  Image Upload 4

  Image Upload 5

  Image Upload 6
 22. ramena hodnotíme v kategori:
  úzká až široká
 23. hrudník hodnotíme v kategoriích:
  • • hrudník astenický, normální, soudkovitý
  • • plochý klenutý
 24. HK hodnotíme ve smyslu:
  DK hodnotíme ve smyslu
  • silné až štíhlé
  • robustní - štíhlé
 25. jaké typu postavení kolenního kloubu rozeznáváme?
  • Image Upload 7
  • Image Upload 8
 26. při kresbě žil předloktí věnujeme pozornost kterým cévám?
  • v.basilica + cephalica + vena mediana cubiti
  • Image Upload 9
 27. charakterizuj kresbu předloktí - v.basilica
  Vena basilica – vzniká na ruce z dorzální žilní pleteně nad čtvrtou metakarpální štěrbinou jako vena salvatella. Pokračuje na ulnární straně předloktí a paže, kde vstupuje do sulcus bicipitalis medialis. Na rozhraní mezi distální a prostřední třetinou paže zanořuje do hloubky a otevírá se do vena brachialis.
 28. charakterizuj kresbu předloktí - v.cephalica
  formuje se na palcové straně rete venosum dorsale manus jako vena cephalica pollicis. Pokračuje na lat. straně předloktí a paže, kde se klade nejprve do sulcus bicipitalis lateralis a proximálněji do sulcus deltoideopectoralis. V trigonum deltoideopectorale se zanořuje do hloubky a otevírá se do vena axillaris.
 29. Vena basilica i vena cephalica přibírají ve svém průběhu dalšídrobné podkožní žíly. V oblasti loketní jamky jsou spojeny pomocí...
  • vena mediana cubiti, která probíhá nejčastěji šikmo a rovně od vena cephalica k vena basilica (má tvar obráceného písmena „N“) nebo vyváří hrot tvaru písmena „V“. V tomto případě do spojky přitéká z předloktí další nepárová žíla (vena mediana seu intermedia antebrachii).
  • Image Upload 10
Author
iren
ID
336795
Card Set
9. somaticke znaky na zivem
Description
cuta nemetricke znaky: somaticke znaky na zivem cloveku
Updated