7. nemetricke znaky - hlava

 1. vyjmenuj PROBLÉMY ANTROPOLOGIE ŽIVÉHO
  ČLOVĚKA - OBECNĚ
  • • Inter-investigator error
  • • Intra-investigator error
  • • Minimalizace – přesná definice a nacvičení antropometrických bodů a měr
  • • Subjektivní hodnocení
  • • Užití nových digitalizačních metod – 3D skenování, digitalizace a tvarová analýza – virtuální antropologie
 2. primární metodou antropologa je...
  • pozorování
  • • Každý antropolog (každý vědec) musí být dobrý pozorovatel
  • • Vyžaduje takt a ohleduplnost, subjektem je člověk
  • • Nutno procvičovat
  • • Subjektivní
  • • Využití 3D metod
 3. charakterizuj  LIDSKÝ OBLIČEJ
  • • Primární identifikátor jedince
  • • „Výkladní skříň“ jednotlivce
  • • Systém – systémový přístup
  • • Rozpoznání známých tváří
  • • Rodiče - potomci
  • • Nástroj komunikace
  • • Nonverbální – mimické svaly
  • • Komplexní souhra 14 svalů
 4. jaké faktory se podílí na atraktivitě lidského obličeje?
  • • Symetrie, ne však dokonalá
  • • Drobné odchylky od 100% souměrnosti
  • • Vyváženost jednotlivých rysů
  • • Celkový tvar obličeje
  • • Preference průměrnosti, proporcionality
 5. jak se projevuje SEXUÁLNÍ DIMORFISMUS LIDSKÉHO OBLIČEJE
  • • Tvar a velikost jednotlivých rysů
  • • Soubor jednotlivých rysů a jejich vyváženost
  • • Celkový tvar obličeje
 6. jaký význam má  POZOROVÁNÍ A POPIS LIDSKÉHO OBLIČEJE – SOMATOSKOPIE V ANTROPOLOGII
  • • Fyziognomie ➢teorie o rozeném zločinci
  • • Hodnocení variability
  • • Hodnocení příbuzenských vztahů
  • • Aplikace v kriminalistice
  • • Rozpoznání obrazu
  • • Biometrické aplikace
 7. oko je nejvýraznější znak lidského obličeje, hodnotíme:
  • • Oční kontakt
  • • Tvar oka
  • • Tvar obočí
  • • Víčko
 8. u nosu hodnotíme:
  • • Tvar nosu
  • • Kořen nosu
  • • Hřbet nosu
  • • Nosní dírky
  • • Výrazný sexuální dimorfismus
  • • Variabilita mezi etniky
 9. u úst hodnotíme
  • • Tvar rtů
  • • Výška červeně rtů
  • • Tvar filtra
  • • Sexuálně dimorfní
  • • Sexuální selekce
Author
iren
ID
336793
Card Set
7. nemetricke znaky - hlava
Description
cuta
Updated