2d kraniometrie: kapacita mozkovny + indexy

 1. jaké znáš metody měření kapacity mozkovny?
  • Metoda přímá - Hrdličkova metoda (Titlbachová 1965)
  • Metoda nepřímá (Welcker 1885)
 2. popiš  způsob měření kapacity mozkovny: Metoda přímá - Hrdličkova metoda
  • - vatou (případně obinadly) ucpeme otvory v lebce kromě velkého týlního otvoru, defekty ve stěně doplníme plastelínou
  • - pomocí nálevky plníme lebku hořčičnými semínky
  • - rozhrnujeme tyčinkou a proklepáváme
  • - pak přesypeme do odměrného válce a obdobně zarovnáváme a poklepáváme, poslední vrstvu semen zatlačíme palcem
  • - měření je správné jen tehdy, pokud bude hustota semen v mozkovně i ve válci stejná
  • - odečteme kapacitu mozkovny
 3. popiš  způsob měření kapacity mozkovny: Metoda nepřímá (Welcker 1885)
  • - Sečteme rozměry:
  • M1c(m-op) + M8(eu-eu) + M17a (ba-apx)
  • - Zjistíme hodnotu lebečního indexu: 
  • I1 = (M8/M1)*100
  • - Hodnota součtu všech tří rozměrů se porovná s údajem v tabulce (Kuželka
  • 1999, str. 58) a zapíšeme odhad.

  • - M1c se běžně nahrazuje rozměrem M1, M17a rozměrem M17, přičemž by rozdíly měly být minimální. M17a jsme neměřili.
  • Vypočítáme proto dvě varianty a porovnáme je:
  • - varianta 1. M1c(m-op) + M8(eu-eu) + M17 (ba-b)
  • - varianta 2. M1(g-op) + M8(eu-eu) + M17 (ba-b)
 4. jaké mají indexy lebky vlastnosti?
  • Odvozené míry, vypočítané ze změřených
  • Standardní značení, např. I 42(2)
  • Podobně jako úhly vypovídají o tvarových vlastnostech lebky
  • Většinou jde o poměry dvou rozměrů (v %)
  • Do protokolu dopočítáte podle vzorce z již naměřených hodnot
  • Konkrétní hodnota a zařazení do škál.
  • Mají ale kontinuální charakter (+) ale často ne normální rozložení (-)
 5. jaké znáš indexy lebky?
  • I1: Délkošířkový index lebky
  • I2: Délkovýškový index lebky
  • I3: Šířkovýškový index lebky
  • I11: Index transverzální klenby lebky
  • I13: Transverzální frontoparietální index
  • I39: Index horního obličeje
  • I42: Index očnice
  • I48: Nosní index
  • I60: Čelistní index
 6. charakterituj I1: Délkošířkový index lebky
  • Image Upload 1
  • Image Upload 2
 7. charakterizuj I2: Délkovýškový index lebky
  • Image Upload 3
  • Image Upload 4
 8. charakterizuj  I3: Šířkovýškový index lebky
  • Image Upload 5
  • Image Upload 6
 9. charakterizuj  I11: Index transverzální klenby lebky
  Image Upload 7
 10. charakterizuj I13: Transverzální frontoparietální index
  • Image Upload 8
  • Image Upload 9
 11. charakterizuj I39: Index horního obličeje
  • Image Upload 10
  • Image Upload 11
 12. charakterizuj I42: Index očnice
  • Image Upload 12
  • Image Upload 13
 13. charakterizuj I48: Nosní index
  • Image Upload 14
  • Image Upload 15
 14. charakterizuj  I60: Čelistní index
  • Image Upload 16
  • Image Upload 17
 15. jak se počítá Index cranialis (IC)?
  Image Upload 18
 16. jaké jsou problémy při užívání lebečních indexů?
  • Výhody:
  • 1. Lehce stanovitelné
  • 2. Lehce sdělitelné
  • 3. Intuitivní

  • Nevýhody:
  • 1. Problém homologie - tradiční rozměry nejsou často homologické v biologickém slova smyslu. Z nich vypočítané tvarové ukazatele pak u každé lebky vlastně vypovídají o něčem jiném
  • 2. Problém výpočetní - v indexu se ztrácí původní rozměry (čitatel a jmenovatel). Mizí spojení s velikostí každého z nich rozdíl mezi dvěma skupinami může pak být způsoben buď tím, že se snížila hodnota v čitateli, nebo zvýšením hodnoty ve jmenovateli. Mohou to být dva zcela odlišné procesy, které ale zapříčiní stejnou změnu indexu.
  • 3. Problém tradiční klasifikace - členění rozdělí plynulou škálu v arbitrárně zvolených hranicích do skupin tak, že dva jedinci ze sousedních těsně u hranice jsou si mnohem bližší než k jiným případům téže kategorie.
Author
iren
ID
336741
Card Set
2d kraniometrie: kapacita mozkovny + indexy
Description
lebka
Updated