vnitrni ucho - labyrinthus membranaceus

 1. blanitý labyrint je uložen v kostěném labyrintu. Jaké útvary jej tvoří:
  • váčky: utriculus + sacculus (ve vestibulu lab.ossei)
  • 3x ductus semicirculares (v canales semic.osseo)
  • ductus cochlearis (v cochlei)
  • Image Upload 1
 2. kde přesně je uložen sacculus a utriculus?
  • ve vestibulum labyrinthi ossei
  • sacculus= kulovitý váček v recessus sphaericus
  • utriculus=vejčitý váček v recessus elipticus
 3. uvnitř sakulu se nachází ...
  vertikálně postavené políčko = MACULA SACCULI
 4. uvnitř utriculu se nachází ...
  • horizontálně postavené políčko = MACULA UTRICULI
  • Image Upload 2
 5. charakterizuj macula utriculi + sacculi, jaká tkáň je tvoří?
  • obě políčka mají ztluštělý epitel s vláskovými smyslovými buňkami
  • výběžky vláskových buněk jsou spojeny rosolovitou hmotou s drobnými krystalky - STATOCONIA
 6. JAKÝ JE PRINCIP STATICKÉHO ÚSTROJÍ?
  při změně polohy hlavy dochází ke změně polohy krystalků v macula utriculi + saculi - dojde k podráždění smyslových buněk
 7. utriculus i sacculus jsou propojeny pomocí ..., který má tvar písmene "V" a z jeho vrcholu odstupuje...
  • ductus utriculosaccularis
  • ductus endolymphaticus
  • Image Upload 3
 8. ductus semicirculares jsou tři blanité chodbičky (ductus semicirculares anterior, posterior et lateralis) uložené ve stejnojm. kostěnných kanálcích. Otvírají se do ...utrikulu/sakulu/cochley
  utrikulu
 9. co je ampulla membranacea?
  = rozšíření blanitých ductus semicirculares v crus ampulare kostěnných kanálků
 10. charakterizuj vnitřní stavbu ampula membranacea
  • na stěně každé ampuly je hřebenovitá vyvýšenina - CRISTA AMPULLARIS.
  • v epitelu krist jsou smyslové buňky s dlouhými vláskovými výběžky, nad nimiž se nachází rosolovitá hmota. Vzniká tak řasa - CUPULA
 11. na jakém principu pracuje kinetické ústrojí?
  při nerovnoměrných pohybech hlavy dojde k pohybu endolymfy v ampule membranacea, ten rozkmitá cupula = podráždění vláskových buněk a vnímání pohybů hlavy
 12. ductus cochlearis (blanitý hlemýžď) je tenká blanitá trubička uložená v kostěnném hlemýždi, jak je ukončena?
  na obou stranách je zakončena slepě: CAECUM CUPULARE + VESTIBULARE
 13. JAKÁ TEKUTINA SE NACHÁZÍ V DUCTUS COCHLEARIS?
  ENDOLYMFA
 14. kde je uloženo caecum cupulare + vestibulare?
  • ve vrcholu hlemýždě
  • +recessus cochlearis ve vestibulu
 15. na řezu má ductus cochlearis trojúhelnikvitý tvar, popiš jeho vrcholy
  • jeden z vrcholů navazuje na lamina spiralis ossea
  • další dva vrcholy jsou na protilehlé straně canalis spiralis cochlae
  • tím je oddělena horní část canalis spiralis cochlae - scala vestibuli od dolního oddílu - scala tympani
  • Image Upload 4
 16. jak spolu komunikují scala tympani + vestibuli?
  pouze otvůrkem ve vrcholu hlemýždě - helicotrema
 17. popiš stěny ductus cochlearis
  • 1: stěna uložená proti lamina spiralis ossea srůstá s periostem canalis spirais cochlae
  • 2: horní stěna je tvořena membrana vestibularis
  • 3: dolní stěna je tvořena lamina basilaris, která odděluje ductus od scala tympani
 18. na které stěně doctus cochlearis se nachází cortiho ústrojí?
  na lamina basilaris
 19. co a kde je membrana tectoria?
  • rosolovitá membrána nad cortiho ústrojím
  • Image Upload 5
 20. dráždění smyslových buněk v organum spirale, Corti je způsobeno...
  • vlněním endolymfy
  • Image Upload 6
Author
iren
ID
336672
Card Set
vnitrni ucho - labyrinthus membranaceus
Description
ucho
Updated