MM.FEMORIS_ ZADNÍ SKUPINA

 1. Vyjmenuj svaly zadní skupiny mm.femoris
  • M.biceps femoris
  • M.semitendinosus
  • M.semimembranosus
  • Image Upload 1
 2. Jaká je inervace zadní skupiny mm.femoris?
  N.ischiadicus - plexus sacralis
 3. Zač.m.biceps femoris
  • CAPUT LONGUM: tuber ischiadicum
  • CAPUT BREVE: na prostř.části labium laterale lineae asperae
  • Image Upload 2
 4. Úpon m.biceps femoris
  Caput fibulae
 5. Fce m.biceps femoris
  • Flexe v koleni, flektovaný bérec supinuje
  • Caput longum - extenze a addukce v kyčli
 6. Fce m.semitendinosus+semimembranosus
  • Flexe v koleni
  • Extenze, addukce a vnitřní rotace v kyčli
 7. Zač.m.semitendinosus
  Tuber ischiadicum
 8. Úpon m.semitendinosus
  Prostř.pes anserinus na med.straně tibie v blízkosti tuberositas tibiae
 9. Zač.m.semimebranosus
  Tuber ischiadicum
 10. Úpon m.semimembranosus
  • Med.strana tibie, med.kondyl tibie
  • Část snopců přechází v lig.poplietum obliquum
 11. Jak se jmenuje fascia která pokrývá stehenní svaly?
  Fascia lata
 12. Kde začíná a končí fascia lata
  • Od hřebene kyč.kosti, od třís.vazu a křížové kosti
  • Navazuje na fascii bérce
 13. Co je to tractus iliotibialis?
  • Oblast fascia lata,která je na lat.straně zesílena vaz.pruhem
  • V součinnosti se svaly (m.glutaeus max.+m.tensor fascia latae) zabezpečuje extenzi kolena při stání
 14. Co a kde je fascia cribrosa?
  • Oslabení fascie lata na ventromed.straně stehna prostupem cév
  • Image Upload 3
 15. Kde se nachází hiatus saphenus?
  Ve fascia cribrosa, pro prostup v.saphena magna
 16. které z kyčelních ři femorálních svalů inzerují do pes anserinus?
  sartorius, gracilis, semitendinosus
Author
iren
ID
336499
Card Set
MM.FEMORIS_ ZADNÍ SKUPINA
Description
sd
Updated