MM.FEMORIS_ MEDIÁLNÍ SKUPINA

 1. Vyjmenuj svaly med.skupiny stehenních svalů
  • M.pectineus
  • M.adductor longus
  • M.adductor brevis
  • M.adductor magnus
  • M.gracilis
  • M.obturatorius externus

  Image Upload 1
 2. Které svaly med.skupiny steh.svalů inervuje pouze plex.lumbalis-n.obturatorius?
  • M.adductor longus,brevis
  • M.gracilis
  • M.obturatorius externus
 3. Zač.m.pectineus
  Pecten ossis pubis
 4. Úpon m.pectineus
  Linea pectinea femoris
 5. Inervace m.pectineus
  N.obturatorius+n.femoralis
 6. Fce m.pectineus
  Addukce, flexe a supinace v kyč.kloubu
 7. Zač.m.adductor longus
  Ramus sup.ossis pubis mezi symfýzou a tub.pubicum
 8. Úpon m.adductor longus
  Střední část linea aspera femoris
 9. Fce m.adductor longus
  Addukce, flexe a supinace v kyčli
 10. Zač.m.adductor brevis
  Přechod mezi ramus sup. a inf.ossis pubis
 11. Úpon m.adductor brevis
  Prox.třetina linea aspera femoris
 12. Fce m.adductor brevis
  Addukce stehna, spolupůsobí při flexi a supinaci v kyč.kloubu
 13. Zač.m.adductor magnus
  • Dolní okrajsedací kosti po tub.ischiadicum
  • Image Upload 2
 14. Úpon m.adductor magnus
  Labium mediale lineae asperae femoris + med.kondyl femuru
 15. Inervace m.adductor magnus
  N.obturatorius (pl.lumbalis)+n.ischiadicus (pl.sacralis)
 16. Fce m.adductor magnus
  Hl.adduktor kyč.kloubu, napomáhá i extenzi stehna
 17. Zač.m.gracilis
  V sousedství symfýzy
 18. Úpon m.gracilis
  Prostř.pes anserinus na med.straně tibie v blízkosti tuberositas tibiae
 19. Fce m.gracilis
  Addukce stehna a flexe v koleni, flektované koleno pronuje
 20. Zač.m.obturatorius externus
  Zevní plocha membr.obturatoria a okraje kostí, kt.ji lemují
 21. Úpon m.obturatorius ext.
  Fossa trochanterica femoris
 22. Fce m.obturatorius ext.
  Supinace stahna, napomáhá při jeho addukci a flexi
 23. které svaly mediální skupiny mm.femoris se jako jediné neúčastní supinace v kyč.kloubu?
  adductor magnus + gracilis
Author
iren
ID
336497
Card Set
MM.FEMORIS_ MEDIÁLNÍ SKUPINA
Description
d
Updated