Reverse 31-200

 1. expensive
  dyr
 2. nice
  skön
 3. a detour, diversion
  en avstickare
 4. somehow
  på något sätt
 5. a ridge
  en nock
 6. in trouble, on the hook
  i knipa
 7. to differ, deviate, depart from
  avvika
 8. a cut, incision
  ett snitt
 9. to warn
  varsko
 10. fern
  ormbunke
 11. naughty, bad, wicked
  stygg
 12. sinister
  ondskefull
 13. a cover, box, casing
  ett fodral
 14. indecisive
  obeslutsam
 15. stocky
  undersätsig
 16. superstition
  vidskepelse
 17. a trick
  ett knep
 18. vicious, licentious
  lastbar
 19. sometimes
  stundom
 20. size
  omfång
 21. to read
  läsa
 22. to lend
  låna
 23. to walk past
  gå  forbi
 24. blurred
  suddig
 25. to overindulge, revel, gorge
  frossa
 26. conceit, big head
  inbilskhet
 27. to show off, shine, crow
  briljera
 28. incessantly, continually
  ideligen
 29. to accept, approve
  godta
 30. a coffin, chest, coffir
  en kista
 31. virtuous
  dygdigt
 32. showy, flamboyant
  prålig
 33. a reprimand
  en åthutning
 34. coveted
  åtrådd
 35. to persist
  framhärda
 36. confusion
  förbistring
 37. bout, clash, tussel
  dust
 38. shapely
  välväxt
 39. hill, height
  höjd
 40. naive, unsuspecting
  aningslös
 41. worse (more of a bad thing)
  värre
 42. smaller, less
  mindre
 43. to eye, look over
  mönstra
 44. hardened
  förhärdade
 45. fuss, servility, fawning
  fjäsk
 46. to reject, displace, disown
  förskjuta
 47. dazing, shattering
  omtumlande
 48. to impair, worsen, deteriorate
  försämra
 49. dedicated, devoted
  hängiven
 50. ambitious
  ärelysten
 51. ordeal
  pärs
 52. absently
  förstrött
 53. a slap
  en klatsch
 54. about it
  omdet
 55. merciless
  skoningslös
 56. tireless, unfailing, inexhaustible
  outtröttlig
 57. ship, craft, vessel
  fartyg
 58. to foretell, tell a person's future
  spå
 59. severity
  stränghet
 60. a ghost, phantom
  en vålnad
 61. a government
  en regering
 62. a purpose, intention, resolution
  en föresats
 63. related
  avsåg
 64. only, merely, but, just
  blott
 65. at random
  på måfå
 66. bully
  översittare
 67. blandly
  troskyldigt
 68. haggard, wasted, worn
  tärd
 69. to achieve, attain, reach
  uppnå
 70. lust, desire, to lust, to covet
  åtrå
 71. tremor, shiver, shudder
  skälvning
 72. consoling
  trösterika
 73. selected, picked, chosen
  utvald
 74. grumpy
  vresig
 75. reliable, trustworthy
  tillförlitlig
 76. genteel, fashionable, posh
  förnäm
 77. frayed, ragged
  fransig
 78. seductive, seductively
  förföriskt
 79. counselling
  a support call
  ett stödsatal
 80. to clean, scavange , cleanse
  rengöra
 81. dorky, lame
  töntig
 82. shrewd, astute, sharp
  slug
 83. offender
  förbrytarna
 84. monotonous
  enformigt
 85. stifling, stuffy, fuggy
  kvalmig
 86. recycle, reuse
  återbruk
 87. now then, come on
  seså
 88. a yell, howl
  skrän
 89. concerned
  angick
 90. to grope, fumble
  treva
 91. hilly
  kuperad
 92. spectacles
  brillorna
 93. mediate, bring about, connect
  förmedla
 94. unchallenged
  oemotsagt
 95. trunk, torso, body
  bål
 96. indignantly
  förtrytsam
 97. adverse, unfavorable
  ogynnsam
 98. to retire (from a job), withdraw
  dra sig tillbaka
 99. hypocrisy
  hyckleri
 100. thoroughly
  grundligt
 101. a prank
  ett spratt
 102. to prophecy
  sia
 103. a cloth, cover
  ett skynke
 104. slightly
  aningen
 105. to paw, fiddle
  tafsa
 106. to make noise
  väsnas
 107. pineapple
  ananas
 108. forthcoming, upcoming
  stundande
 109. watch yourself, be careful
  passa dig
 110. guideline
  riktlinje
 111. to dispatch, consign, relegate
  förpassa
 112. to endeavor, strive
  bemöda sig
 113. an exhalation
  en utandning
 114. doings (goings on)
  göranden och låtanden
 115. to simplify, short cut
  förenkla
 116. belief, conviction
  övertygelse
 117. motion sickness, car sick
  åksjuk
 118. to approach
  nalkas
 119. to overlook, miss, disregard
  förbise
 120. mouthy
  talträngde
 121. a swig, sip
  en slurk
 122. get it together, pull yourself together
  skärp dig
 123. scavenger
  asätare
 124. chiropractor, bone-setter
  kotknackare
 125. to rehearse, practice
  inöva
 126. to grovel, crawl, creep
  kräla
 127. to tinkle, jingle
  pingla
 128. a penchant, preference
  en förkärlek
 129. profit, gain, yield
  vinst
 130. a plain, plateau
  en slätt
 131. to issue, promulgate
  utfärda
 132. habitual
  invand
 133. Are you crazy?
  Är du inte riktigt klok?
 134. lilac, mauve
  gredelin
 135. suddenly, all at once
  med ens
 136. custody
  förvar
 137. to aim, intend, propose
  ämna
 138. apparently, seemingly, ostensibly
  skenbart
 139. all sorts
  allsköns
 140. sloppy
  sunkig
 141. slimy, muddy
  dyig
 142. to explore, investigate
  utforska
 143. crazy
  förryckt
 144. rainfall, snowfall
  nederbörd
 145. a mug, tankard
  en sejdel
 146. wide open
  på vid gavel
 147. to smell (something good)
  dofta
 148. to reconsider, rethink
  ompröva
 149. narrow-minded, snowbound
  insnöad
 150. inquiry, survey
  enkät
 151. light supper, 6
  sexa
 152. supportive
  stöttande
 153. unmentionables
  onämnbara
 154. behavior, actions
  handlingssätt
 155. pink
  skärt
 156. in the meantime, meanwhile
  under tiden
 157. of course
  gubevars
 158. to prearrange, contract, agree
  avtala
 159. grotesque
  barock
 160. secluded
  avskilt
 161. to enclose, fence off, fence in
  omgärda
 162. a lumber, clutter
  en bråte
 163. enterprise, venture
  vågstycke
 164. brittle
  sprött
 165. to smear
  smeta
 166. a deck of cards
  en kortlek
 167. limited, cramped, stuffy
  inskränkt
 168. a folder, file
  en mapp
 169. a boredom
  en tristess
 170. impenetrable, impervious
  ogenomtränglig
 171. a transition, conversion, readjustment
  en omställning
 172. free ride
  snålskjuts
 173. to remove, set aside
  undanröja
 174. situation position
  belägenhet
 175. haunted
  hemsökta
 176. precious
  dyrbara
 177. obscurity
  obemärkthet
 178. daft
  tossig
 179. gipsy
  tattare
 180. salami
  medvurst
 181. a tailor
  en skräddare
 182. hood (on jacket)
  huva
 183. feud
  fejd
 184. counterweight,  offset
  motvikt
 185. cliche
  klyscha
 186. to reorganize
  omorganisera
 187. a slap on the face, a box on the ear
  en örfil
 188. curb
  trottoarkant
 189. a summary,  abstract,  account
  ett referat
 190. a mitten
  en vante
 191. aptly,   to the point
  träffande
 192. a phenomenon,  fact
  en företeelse
 193. walkways
  gångstråk
 194. a command
  ett befäl
 195. blunt,  bluntly
  trubbigt
 196. a poster,  placard
  en affisch
 197. snack
  mellanmål
 198. agent, proxy, delegate
  ombud
 199. title deed
  lagfart
 200. bye bye
  hej svejs
Author
RBSverige
ID
336428
Card Set
Reverse 31-200
Description
Reverse 31-200
Updated