organum visus VI. cévy oka

 1. doplň: A.opthalmica je větví ..., z které odstupuje v sinus caroticus.
  a.carotis interna
 2. popiš průběh a.opthalmica po vstupu do canalis opticus:
  • v očnici leží tepna nejprve laterálně od n.opticus, poté ho shora kříží a směřuje k vnitřnímu koutku
  • Image Upload 1
 3. vyjmenuj větve a.opthalmica:
  • a.centralis retinae
  • aa.ciliares posteriores breves + longu
  • a.lacrimalis
  • rami musculares

  • a.supraorbitalis
  • a.ethmoidalis ant.+post.
  • +drobné větve k med.koutku oka, hornímu+dolnímu víčku a ke kůži nosu
 4. a.centralis retinae vstupuje do n.opticus a dostává se k sítnici. Větví se na:
  • arteriolae temporalis retinae sup. et inf.
  • arteriolae nasales retinae sup. et inf
  • Image Upload 2
 5. a.centralis retinae vyživuje sítnici s výjimkou:
  tyčinek a čípků - vyživovány z cévnatky
 6. jaké útvary vyživuje a.lacrimalis?
  • gl.lacrimalis, lat.koutek oka, přilehlou spojivku a části víček
  • Image Upload 3
 7. charakterizuj aa.ciliares posteriores breves
  • =18-20tepének, kt.prostupují k cévnatce a podílí se na výživě fotoreceptorů
  • Image Upload 4
 8. jaké útvary vyživují aa.ciliares posteriores longi?
  • prostupují sklérou a perichoroidálním prostorem - k řasnatému tělesu a duhovce
  • Image Upload 5
 9. popiš průběh a.supraorbitalis
  • k okraji očnice a přes incisura frontalis a supraorbitalis do čela
  • Image Upload 6
 10. popiš průběh a.ethmoidalis ant.
  • skrze for.ethmoidale ant. do přední jámy lební a pak přes lamina cribrosa ossis ethmoidalis do nosní dutiny
  • vyživuje sinus frontalis + cellulae ethmoidales ant.
  • Image Upload 7
 11. co vyživuje a.ethmoidalis post?
  skrze for.eth.post. do sinus sphenoidalis a cellulae ethmoidales post.
 12. jak se jmenují žíly, kt.sbírají krev ze struktur oka i očnice a navzájem spolu anastomuzují?
  • v.opthalmica sup. et inf.
  • Image Upload 8
 13. doplň: V. opthalmica sup. prochází skrze ... a krev z ní teče do ...
  • fissura orb.sup.
  • sinus cavernosus
 14. doplň: v. opthalmica inf vystupuje z očnice skrze ... a pokračuje do ...
  • fis.orbitalis inf.
  • plexus pterygoideus
 15. obě dvě očnicové žíly jsou propojeny s povrchovou ..., což umožňuje šíření zánětů z obličeje do sinus cavernosus v dut.lební
  v.facialis
Author
iren
ID
336426
Card Set
organum visus VI. cévy oka
Description
oko, cévy
Updated