organum visus V. přídatné orgány

 1. které útvary tvpří FASCIAE ORBITALES/ vazivový aparát očnice?
  • periorbita
  • vagina bulbi
  • corpus adiposum orbitae
 2. co je to periorbita?
  zesílený periost očnice
 3. vagina bulbi je vazivová blána, kt.tvoří pouzdro očního bulbu v rozsahu...
  skléry
 4. mezi oční koulí a vaginou je úzký štěrbinovitý prostor vyplněný řídkým vazivem:
  spatium episclerale
 5. kde je vagina bulbi nejsilnější?
  • u ekvátoru, směrem dopředu a dozadu se ztenčuje
  • vzadu přechází do pouzdra n.opticus a v místě úponů okohybných svalů do jednotlivých fascií těchto svalů
 6. corpus adiposum orbitae je tuk vyplňující prostory mezi oční koulí, periorbitou, očnicovými svaly, cévami a nervy. Nejvíce tuku je v...
  retrobulbárním prostoru
 7. oční víčka jsou dvě kožní řasy, které shora a zdola překrývají oko. Rozlišujeme horní a dolní víčko: palbebra superior + inferior. Prostřdnictvím čeho se víčka stýkají?
  mezi nimi je štěrbina - rima palpebrarum. po stranách se víčka setkávají v očním koutku - angulus oculi medialis + lateralis
 8. volný okraj víček je tvořen dvěma valy:
  • limbus palpebralis ant. + post.
  • Image Upload 1
 9. co a kde je rivus lacrimalis?
  rýha, kt.se nachází mezi oběma limbus palpebralis posterior
 10. přední plocha víček je kryta jemnou kůží, do podkoží zasahují snopce kterého svalu?
  m.orbicularis oculi
 11. kde se nacházejí a co to jsou glandulae sebaceae?
  • mazové žlázy, kt.se váží na vlasové pochvy řas - ciliae, jež jsou zasazeny v limbus palpaebralis ant.
  • jejich zánět = hordeolum
 12. co to jsou glandulae ciliares?
  modifikované potní žlázy mezi řasami
 13. jaké žlázy nacházíme ve vztahu k řasám limbus palpebrae anterior?
  • glandd. sebaceae - mazové žlázy
  • glandd. ciliare - potní
 14. zadní strana víček je kryta...
  spojivkou - tunica conjunctiva palpebrarum
 15. jak se jmenuje a kde najdeme otvor, kterým začínají odvodné slzné cesty?
  • punctum lacrimale: nachází se na hrbolku (papilla lacrimalis) na med.okraji víčka
  • Image Upload 2
 16. co je to septum orbitale?
  =vazivová blána (pokračování periorbity), kt.je podkladem očních víček
 17. jaký útvar navazuje na septum orbitale v okrajích víček?
  • ploténky z tuhého vaziva - tarsus superior et inferior
  • Image Upload 3
 18. jaký tvar mají tarzální ploténky oka?
  • horní= poloměsíčitý, je větší
  • dolní=srpkovitá
 19. okraje tarzálních plotének jsou přichyceny k příslušným okrajím očnice pomocí...
  vazivových proužků: ligamentum palpebrale mediale et laterale
 20. kde se upíná lig.palpebrale mediale a jaký má průběh?
  od okraje tarzálních plotének, rozděluje se na dvě části které obemykají slzný váček a upevňují se na crista lacrimalis ant. et post.
 21. jaké žlázy se nalézají v tarzálních ploténkách?
  • modifikovamé mazové: glandulae tarsales
  • Image Upload 4
 22. tunica conjunctiva je tenká blána charakteru sliznice. Podle toho jaké útvary oka pokrývá ji dělíme na:
  • t.c.palpebrarum - na dorz.straně víček
  • t.c.bulbi - na oční kouli až k okraji rohovky
 23. jak se jmenuje ohbí, kterým tunica conjunctiva přechází z dorz.strany víček na oční kouli?
  fornix conjunctivae superior et inferior
 24. co a kde je saccus conjunctivae?
  úzký štěrbinovitý spojivkový vak mezi oběma oddíly spojivky
 25. kde ústí ductuli excretorii?
  • do saccus conjunctivae/fornix conjunctivae sup.
  • =10-12krátkých vývodů vystupujících z obou oddílů slzné žlázy
  • Image Upload 5
 26. jaký útvar ústí do saccus conjunctivae?
  ductuli excretorii
 27. co a kde je plica semilunaris conjunctivae?
  řasa vytvořená spojivkou u vnitřního koutku oka; rudimentární zbytek třetího víčka (mžurka plazů a ptáků)
 28. co a kde je caruncula lacrimalis?
  • "slzná jahůdka", hrbolek vystupující z plica semilunaris conjunctivae
  • Image Upload 6
 29. co a kde je lacus lacrimalis?
  slzné jezírko, rozšíření spojivkovitého vaku u angulus palpebralis medialis
 30. co a kde jsou papillae lacrimales?
  • nacházejí se na okrajích víček laterálně od slzného jezírka;
  • obsahují puncta lacrimalia = začátek odvodných cest slzných
 31. apparatus lacrimalis dělíme na:
  glandula lacrimalis + odvodné slzné cesty
 32. kde je uložena gland.lacrimalis?
  na lat.straně stropu očnice ve fossa glandulae lacrimalis
 33. průběhem které šlachy je slzná žláza rozdělena na par orbitalis + palpebralis?
  m.levator palpebrae sup.
 34. na jaké  části dělíme slznou žlázu?
  pars orbitalis + palpebralis
 35. slzná žláza produkuje slzy/lacrimae, které jsou pohyby víček při mrkání roztírány po přední stěně oční koule. Jaký mají slzy význam?
  zvlhčování epitelu rohovky, omývají přední segment oční koule, odstraňují prachové částice a bakterie
 36. kde začínají odvodné slzné cesty?
  • slznými otvůrky - puncta lacrimalia, v med.části okrajů očních víček
  • Image Upload 7
 37. co a kde jsou canaliculi lacrimales?
  • tenké lomené kanálky (horní a dolní), které odstupují od puncta lacrimalia
  • v místě lomení jsou rozšířeny: ampullae canaliculi lacrimales
  • pokračují do saccus lacrimalis
 38. kde je uložen saccus lacrimalis?
  ve fossa sacci lacrimalis na med.stěně očnice
 39. jaké "konce" rozlišujeme na saccus lacrimalis?
  • fornix sacci lacrimalis = slepý konec obrácený nahoru
  • kaudální konec přechází v ductus nasolacrimalis (v canalis nasolacrimalis)
 40. jakou cestou jsou slzy odváděny z med.koutku oka do dolního průchodu nosního?
  • ductus nasolacrimalis
  • zvlhčují zde vdechovaný vzduch
 41. které útvary tvoří odvodné slzné cesty?
  • PUNCTA LACRIMALIA
  • CANALICULI LACRIMALES/ampullae canaliculi lacrimales
  • SACCUS LACRIMALIS
  • DUCTUS NASOLACRIMALIS/dolní nosní průchod
  • Image Upload 8
Author
iren
ID
336425
Card Set
organum visus V. přídatné orgány
Description
oko
Updated