organum visus IV mm.orbitales

 1. jaký typ svaloviny se nachází v mm.orbitales?
  • PPS: musculi bulbi + levator palpebrae superioris
  • HS: m.orbitalis + mm.tarsales
 2. okohybné svaly - mm.bulbi- jsou představovány šesti štíhlými stuhovitými svaly - kterými?
  • mm.recti bulbi: medialis, lateralis, superior, ineferior
  • mm.obliqui bulbi:  sup. + inf.
  • Image Upload 1
 3. popiš začátek mm.bulbi
  začínají ve vrcholu očnice společnou šlachou - anulus tendineus communis, která se upevňuje na stěnu očnice v okolí  canalis opticus.
 4. popiš úpon mm.bulbi recti
  • svaly probíhají na příslušné straně očního bulbu a upínají se na bělimu před ekvátor v sousedství jejího přechodu v rohovku
  • Image Upload 2
 5. popiš fci mm.bulbi recti
  • přímé svaly stáčí oční kouli na svou stranu, dolní a horní přímý sval navíc stáčí oční kouli také mediálně
  • Image Upload 3
 6. popiš průběh a úpon m.obliquus bulbi sup.
  odstupuje spolu s přímými svaly oční koule z anulus tendineus communis, přechází ve šlachu, kt.je přichycena k med.stěně očnice do fovea trochlearis a upíná se no horním laterálním kvadrantu oční koule za ekvátorem
 7. popiš průběh a úpon m.obliquus bulbi inf.
  začíná na dolní stěně orbity u canalis nasolacrimalis a upíná se na dolním laterálním kvadrantu oční koule za ekvátorem.
 8. jaká je fce mm.bulbi obliquii?
  • horní šikmý sval stáčí oční kouli dolů a laterálně; dolní šikmý sval nahoru a laterálně
  • Image Upload 4
 9. které okohybné svaly se upínají před a které za ekvátor?
  • před: mm.bulbi recti
  • za: mm.bulbi obliquii
  • Image Upload 5
 10. co je to anulus tendineus communis?
  • společný začátek okohybných svalů - šlacha upínající se na stěnu očnice v okolí can.opticus
  • Image Upload 6
 11. jaká je inervace mm.orbitales?
  • n.III: m.obliqui b.inf; m.r.b. med+sup+inf
  • n.IV: m.obliquus bulbi superior
  • n.VI: m.rectus bulbi lateralis
  • Image Upload 7
 12. popiš průběh m.levator palpebrae superioris
  • začíná ve vrcholu očnice a upíná se do tarzální ploténky horního víčka
  • Image Upload 8
 13. fce m.levator palpebrae superioris
  tahem za tarzální ploténku zdvihá víčko
 14. inervace m.levator palpebrae superioris
  n.III
 15. kde se nachází m.orbitalis?
  hladká svalovina ve vazivu periorbity převážně ve fissura orb.inf.
 16. fce m.orbitalis
  vytlačuje obsah očnice směrem dopředu, inervován ze sympatiku
 17. kde se vyskytují mm.tarsales?
  • dva hladké svaly v dolním a horním víčku
  • Image Upload 9
 18. začátek m.tarsalis sup.
  odstupuje od šlachy m.levator palpebrae superioris
 19. úpon m.tarsalis sup.
  do tarzální ploténky horního víčka
 20. začátek m.tarsalis inf
  od m.rectus bulbi inf.
 21. úpon m.tarsalis inf
  do tarzální ploténky dolního víčka
 22. jaká je fce mm.tarsales?
  regulace šířky oční štěrbina
 23. které svaly oka inervuje sympatikus?
  mm.tarsales + m.orbitalis
Author
iren
ID
336399
Card Set
organum visus IV mm.orbitales
Description
oko
Updated