organum visus III obsah

 1. vyjmenuj obsah oční koule:
  • lens crystallina - čočka
  • corpus vitreum - sklivec
  • camerae bulbi - komory
 2. čočka je bikonvexní průhledný útvar o průměru 9-10mm. Jaké plochy na něm rozlišujeme? Kam směřují?
  • FACIES ANTERIOR:
  • méně zakřivená, obrací se do zadní oční komory
  • FACIES POSTERIOR:
  • orientována ke sklivci
 3. obě plochy čočky v sebe přecházejí okrajem...
  equator lentis
 4. co a kde je zonula ciliaris?
  • oblast se závěsným aparátem čočky v okolí equator lentis(fibrae zonulares=vlákna která běží od řasnatého tělesa)
  • Image Upload 1
 5. vidění do dálky je umožněno díky jakému mechanismu?
  • tah fibrae zonulares - čočka se oploští- vidění do dálky
  • Image Upload 2
 6. vidění do blízka je umožněno díky jakému mechanismu?
  kontrakce m.ciliaris - uvolnění vláken závěsného aparátu čočky - čočka se díky své elasticitě vyklene a zvýší svou optickou mohutnost = přizpůsobení se vidění do blízka

  optická mohutnost čočky činí ve vnitřním prostředí oka 17-20D
 7. co a kde je capsula lentis?
  průhledné elastické poudzro na povrchu čočky
 8. vlastní hmota čočky - substantia lentis - se dělí na:
  • cortex lentis = měkká povrchová korová vrstva
  • nucleus lentis = tuhé bezstrukturní jádro
  • Image Upload 3
 9. jaké útvary najdeme na/v čočce?
  • facies ant+post a equator lentis
  • capsula lentis
  • substantia lentis = cortex + nucleus lentis
  • závěsný aparát: zonula ciliaris, fibrae zonulares
  • Image Upload 4
 10. jaké struktury obsahuje sklivec?
  • stroma + humor vitreum
  • camera vitrea
  • fossa hyaloidea
  • canalis hyaloideus
 11. co je stroma vitreum?
  = měkká a průhledná hmota ve sklivci, má vláknitou strukturu a je prostoupena viskózní tekutinou - humor vitreum
 12. co a kde je camera vitrea?
  =tzv.sklivcová komora, prostor za čočkou v oční kouli, který vyplňuje sklivec
 13. kde se nachází fossa hyaloidea?
  jamka v přední částí camera vitrea; je v ní uložena čočka
 14. co a kde je canalis hyaloideus?
  • probíhá sklivcem, je to zbytek a.hyaloidea, která v době embryonálního vývoje vyživovala čočku
  • Image Upload 5
 15. co a KDE je camerae bulbi
  oční komory, dva štěrbinovité prostory uvnitř oční koule před a za duhovkou, vyplněné komorovým mokem - humor aquosus
 16. co je humor aquosus?
  komorový mok, čirá tekutina, kterou produkují řasy corpus ciliare a pars caeca retinae (vznik z krevní plasmy)
 17. mezi kterými vrstvami oka je uložena camera bulbi anterior
  mezi zadní stranou rohovky a přední plochou duhovky
 18. zadní strana rohovky a přední plocha duhovky se setkávají v...
  angulus iridocornealis
 19. v angulus iridocornealis se nacházejí...
  • vázivové trámce - LIG.PECTINATUM ANGULI IRIDOCORNEALIS, mezi kterými jsou štěrbiny SPATIA ANGULI IRIDOCORNEALIS
  • Image Upload 6
 20. přes SPATIA ANGULI IRIDOCORNEALIS komunikuje přední oční komora s jakým útvarem?
  • sinus venosus sclerae
  • Image Upload 7
 21. co je sinus venosus sclerae?
  =místo, kde se vstřebává komorový mok do žil
 22. mezi jakými vrstvami se nachází zadní oční komora?
  mezi zadní stranou duhovky a přední stranou čočky a jejím závěsným aparátem
 23. s jakými útvary komunikuje camera bulbi post? Prostř. jakých otvorů?
  • s camera bulbi ant. skrze zornici
  • s camera vitrea štěrbinami mezi fibrae zonulares = spatia zonularia
 24. co to jsou spatia zonularia?
  štěrbiny mezi fibrae zonulares, jejichž prostřednictvím komunikuje camera bulbi post s camera vitrea

  Image Upload 8
 25. vyjmenuj vrstvy oka od rohovky po bělimu:
  • Image Upload 9
  • rohovka
  • přední oční komora
  • duhovka + pupila
  • zadní oční komora
  • čočka (od které odstupují fibrae zonulares k řasnatému tělesu)
  • sklivec
  • retina
  • choroidea sclera
Author
iren
ID
336373
Card Set
organum visus III obsah
Description
oko
Updated