organum visus I úvod

 1. Zrakovým orgánem je oční koule  (bulbus oculi). Oko je uloženo v orbitě, kde je obklopeno...
  tukovým polštářem (corpus adiposum orbitale)
 2. Přídatnými orgány zrakového ústrojí jsou:
  • mm.orbitales
  • Víčka (palpebrae)
  • Vazivový aparát očnice (vagina bulbi)
  • Slzné žlázy ( lacrimales)
  • Vývodné cesty slzné
 3. oční koule je složena ze dvou, jakoby do sebe vsunutých segmentů. Zadní část oční koule (v rozsahu které vrstvy?) má větší průměr zakřivení než část přední představovaná rohovkou.
  bělimy
 4. Vrchol konvexivity oční koule směřující dopředu označujeme jako ...; protilehlý zadní pól j. ... Spojnice obou pólů tvoří ...
  • polus anterior
  • polus posterior
  • axis bulbi externus.
 5. Mezi oběma póly probíhají na povrchu oční koule poledníky (meridiani), největší na ně kolmý obvod je...
  rovník (aequator).
 6. Stěna oční koule se skládá ze tří vrstev: vyjmenuj je
  • 1) Zevní – TUNICA FIBROSA BULBI
  • 2) Prostřední – TUNICA VASCULOSA BULBI
  • 3) Vnitřní – TUNICA INTERNA BULBI
 7. TUNICA FIBROSA BULBI zahrnuje:
  • Dorzální bělima (sclera)
  • Ventrální rohovka (cornea)
 8. TUNICA VASCULOSA BULBI se skládá z:
  • Cévnatky (choroidea), která ventrálně přechází v řasnaté těleso (corpus ciliare)
  • + duhovky (iris)
 9. TUNICA INTERNA BULBI je tvořená:
  sítnicí (retina)
 10. Obsahem oční koule je:
  • čočka (lens crystalina),
  • sklivec (corpus viteum) a
  • oční komory (camerae bulbi).
 11. sclera patří do které vrstvy oka?


  B)
 12. choroidea patří do které vrstvy oka?


  C)
 13. retina patří do které vrstvy oka?


  A)
 14. corpus ciliare patří do které vrstvy oka?


  A)
 15. iris patří do které vrstvy oka?


  B)
 16. cornea patří do které vrstvy oka?


  C)
 17. Očnice (orbita) - jaký má tvar a kde je uložena?
  • má tvar čtyřbokého jehlanu se základnou směřující dopředu (aditus orbitae), vrcholem dorzálně. 
  • Image Upload 1
  • Uložena je pod přední jámou lební, po stranách nosní dutiny, navnitř od fossa temporalis. 
  • Obsahem je oční koule, okohybné svaly, slzný aparát, jejich cévy a nervy
 18. jaké otvory nalézáme v očnici?
  • V očnici nalézáme: 
  • fissura orbitalis superior
  • canalis opticus
  • fissura orbitalis inferior
  • foramen ethmoidale anterius a posterius na med.stěně
 19. Image Upload 2
  co prochází skrze fissura orbitalis superior?
  • ophtalmicus,
  • trochlearis,
  • abducens,
  • oculomotorius
  • v. ophtalmica superior
 20. co prochází skrze fissura orbitalis inferior ?
  • v. ophtalmica inferior
  • nn. et vasa infraorbitalia
 21. co prochází skrze canalis opticus ?
  • n. opticus
  • a. ophtalmica
 22. Strop očnice:
  • facies orbitalis ossis frontalis
  • částí malých křídel klínové k.
 23. Mediální stěna očnice je tvořena:
  • processus frontalis maxillae,
  • os lacrimale
  • lamina orbitalis ossis ethmoidalis
  • a vzadu část malých křídel klínové k.
  • Image Upload 3
 24. Laterální stěna očnice je tvořena:
  • Image Upload 4
  • facies orbitalis alae majoris ossis sphenoidalis
  • a facies orbitalis lícní kosti.
 25. Spodina očnice:
  • facies orbitalis corporis maxillae,
  • část facies orbitalis ossis zygomatici
  • a vzadu processus orbitalis ossis palatini.
Author
iren
ID
336330
Card Set
organum visus I úvod
Description
oko
Updated