MM.BRACHII

 1. Které svaly řadíme do ventrální skupiny pažních svalů?
  • M.biceps brachii
  • M.coracobrachiallis
  • M.brachialis
 2. Popiš zač.m.biceps brachii
  • V prox.části má dvě hlavy
  • CAPUTL LONGUM - tub.supraglenoidale scapulae
  • CAPUT BREVE - proc.coracoideus scap.
 3. Popiš průběh šlachy caput longum m.biceps brachii
  Prochází skrze kloubní pouzdro ram.kloubu a na humeru se klade do sulcus intertubercularis obalená synoviální membránou
 4. Kterou šlachu pažních svalů obaluje vagina synovialis intertubercularis?
  Caput longum m.biceps brachii
 5. Kde se cca spojují obě hlavy m.biceps brachii?
  Asi uprostřed paže
 6. Úpon m.biceps brachii
  Tuberositas radii+ pomocí aponeurosis m.biceps brachii také do fascia antebrachii
 7. Jaká je inervace ventrální skupiny mm.brachii
  Plexus brachialis - n.musculocutaneus
 8. Fce m.biceps brachii
  • Flexe a supinace v loketním kloubu
  • Caput longum navíc napomáhá upažení
  • Caput breve při/předpažení
 9. Zač.m.coracobrachialis
  Proc.coracoideus scap.
 10. Úpon m.coracobrachialis
  Asi v polovině ventrální strany humeru
 11. Fce m.coracobrachialis
  Při+předpažení
 12. Zač.m.brachialis
  Dist.1/3 ventrální strany humeru
 13. Úpon m.brachialis
  Tuberosias ulnae+proc.coronoideus ulnae
 14. Fce m.brachialis
  Flexe v lokti
 15. Proč je síla při podhamtu větší než síla vyvinutá při nadhmatu?
  V pronačním postavení provádí flexi v lokti hl.m.brachialis, za supinace se plně projeví fce m.biceps brachii
 16. Vyjmenuj svaly dorzální skupiny mm.brachii
  • Triceps brachii:
  • Caput -longum+laterale+mediale +m.anconeus
 17. Zač.caput longum m.triceps brachii
  Tub.infraglenoidale scapulae
 18. Zač.caput mediale m.triceps brachii
  Na dorz.straně humeru, distálně od sulcus n.radialis
 19. Zač.caput laterale m.triceps brachii
  Dorz.strana humeru, proximálně od sulcus n.radialis
 20. Zač.m.anconeus
  Připojuje se k ostatním hlavám tricepsu od lat.epikondylu humeru
 21. Kde se spojují všechhny hlavy tricepsu v jednotné bříško?
  V dist.části paže
 22. Úpon tricepsu
  Olecranon ulnae
 23. Inervace tricepsu
  N.radialis - pl.brachialis
 24. Fce tricepsu
  • Etenze v lokti
  • Caput longum - addukce v rameni
 25. Co je to fossa axillaris?
  Prostor mezi prox.částí paže a lat.stěnou hrudníku
 26. Popiš ohraničení fossa axillaris
  • Ventrálně: úponová část m.pectoralis major
  • Dorzálně: m.latissimus dorsi+teres major (+subscapularis)
  • Mediálně: část hrudního koše s m.serratus ant.
  • Laterálně: pažní kost s caput breve bicepsu a m.coracobrachialis
  • Základna: tenká fascia axillaris
  • Vrchol: ohraničuje jej 1.žebro+lat.část klíční k.+lopatka
 27. Co prochází skrze fossa axillaris?
  Nerv.cévní svazek: a.axillaris,v.axillaris, plexus brachialis
 28. Co je to fascia brachialis a na co navazuje?
  Tenká fascie,obalující svaly na paži, proximálně navazuje na fascii ramenní,distálně na fascii předloketní
 29. Z fascie brachialis vybíhají k příslušným stranám humeru dvě...
  Mezisvalová septa: septum intermusculare mediale+laterale
 30. Co podmiňuje vznik sulcus bicipitalis medialis+lateralis,kde probíhají cévy a nervy?
  Septum intermusculare med.+lat. Vtahují do hloubky povrchovou fascii
 31. které svaly začínají od proc.coracoideus scapulae?
  • caput breve m.biceps brachii
  • m.coracobrachialis
 32. které svaly napomáhají předpažení a připažení?
  • caput breve m.biceps brachii
  • coracobrachialis
 33. které svaly se upínají na tuberculum supra a infraglenoidale lopatky?
  • caput longum bicepsu - supra
  • caput longum tricepsu - infra
 34. které svaly se upínají na proc.coracoideus scapulae? mají stejnou fci:)
  • caput breve bicepsu
  • coracobrachialis
  • (fce: připažení+předpažení)
Author
iren
ID
336324
Card Set
MM.BRACHII
Description
predlokti HK
Updated