MM.ANTEBRACHII_ ZADNÍ SKUPINA

 1. Jak dělíme zadní skupinu předloketních svalů?
  Povrchová+hluboká vrstva
 2. Vyjmenuj svaly z povrchové vrstvy zadní skupiny předloketních svalů
  • M.extensor digitorum
  • M.extensor digiti minimi
  • M.extensor carpi ulnaris
  • Image Upload 1
 3. Kde začínají všechny svaly povrchové vrstvy zadní skupiny mm.antebrachii?
  Epicondylus lat.humeri
 4. Jaká je inervace povrchové vrstvy zadní skupiny předloketních svalů?
  Plexus brachialis - n.radialis
 5. Úpon m.extensor digitorum
  Dist.se dělí na 4oploštělé šlachy pro 3-článkové prsty, které končí v jejich dorz.aponeuróze
 6. Fce m.extensor digitorum
  Extenze ruky+3-článkových prstů
 7. Úpon m.extensor digiti minimi
  Dorz.aponeuróza 5.prstu
 8. Fce m.ext.digiti minimi
  Extenze 5.prstu a ruky
 9. Úpon m.ext.carpi ulnaris
  Dorz.strana báze V.metakarpu
 10. Fce m.ext.carpi ulnaris
  Extenze ruky a její ulnární dukce
 11. Vyjmenuj svaly hluboké vrstvy zadní skupiny předloketních svalů
  • M.abductor pollicis longus
  • M.extensor pollicis brevis
  • M.extensor pollicis longus
  • M.extensor indicis
  • Image Upload 2
 12. Jaká je inervace hluboké vrstvy zadní skupiny mm.antebrachii?
  Plexus brachialis-n.radialis
 13. Zač. M.abductor pol.longus
  Dorz.strana radia,ulny a membr.interossea antebrachii
 14. Úpn m.abductor pol.long.
  Báze I.metakarpu (lat.strana)
 15. Fce m.abductor poll.long.
  Abdukce palce, napomáhá při radiální dukci ruky
 16. Zač. M.ext.poll.brevis
  Dorz.strana radia+membr.interosseaantebrachii
 17. Úpon m.ext.poll.brevis
  Dorz.aponeuróza prox.článku palce
 18. Fce m.ext.poll.brevis
  Extenze prox.článku palce, napomáhá při abdukci palce
 19. Zač m.ext.poll.longus
  Prostřední třetina dorz.strany ulny+membr.interossea antebrachii
 20. Úpon m.ext.poll.longus
  Dorz.aponeuróza dist.článku palce
 21. Fce m.ext.poll.longus
  Extenze palce
 22. Zač.m.ext.indicis
  Dist.třetina dorz.strany ulny+membr.interossea antebrachii
 23. Úpon m.ext.indicis
  Dorz.aponeuróza 2.prstu
 24. Fce m.ext.indicis
  Extenze ukazováku
 25. Co je to foveola radialis?
  Jamka která vzniká mezi šlachou m.ext.pollicis longus a brevis při jejich abdukci a extenzi
 26. Kde lze nahmatat puls a.radialis a hrot proc.styloideus radii?
  Ve foveola radialis
Author
iren
ID
336323
Card Set
MM.ANTEBRACHII_ ZADNÍ SKUPINA
Description
predlokti HK
Updated