MM.ANTEBRACHII_ LATERÁLNÍ SKUPINA

 1. Vyjmenuj svaly lat.skupiny předloketních svalů:
  • M.brachioradialis
  • M.extensor carpi radialis longus
  • M.extensor carpi radialis brevis
  • M.supinator
  • Image Upload 1
 2. Jaká je inervace lat.skupiny předlloketních svalů?
  Plex.brachialis - n.radialis
 3. Zač.m.brachioradialis
  Lat.část dist.konce humeru
 4. Úpon m.brachioradialis
  Proc.styloideus radii
 5. Fce m.brachioradialis
  • Flexe předloktí
  • Při extendovaném předloktí provádí supinaci, při flektovaném pronaci
 6. Zač.m.extensor carpi radialis long.
  Dist.konec lat.strany humeru
 7. Úpon m.extensor carpi radialis long.
  Dorz.strana báze II.metakarpu
 8. Fce m.extensor carpi radiallis long.
  Extenze ruky a její lat.dukce
 9. Zač.m.extensor carpi radialis brevis
  Epicondylus lateralis humeri
 10. Úpon m.extensor carpi rad.brevis
  Dorz.strana báze III.metakarpu
 11. Fce m.extensor carpi rad.brevis
  Extenze ruky a její lat.dukce
 12. Zač.m.supinator
  • Epicondylus lat.humeri
  • Lig.collaterale radiale
  • Lig.anulare radii
  • Crista m.supinatoris na ulně
 13. Úpon m.supinator
  Od tuberositas radii ke středu lat.hrany radia
 14. Fce m.supinator
  • Supinace předloktí
  • Image Upload 2
 15. Co je to supinátorový kanál?
  Mezi povrchovou a hlubokou vrstvou snopců m.supinator prochází ramus profundus n.radialis - nerv zde může být stlačován
Author
iren
ID
336321
Card Set
MM.ANTEBRACHII_ LATERÁLNÍ SKUPINA
Description
predlokti HK
Updated