Svaly pánevního dna

 1. Pánevní dno uzavírá spodinu malé pánve. Skládá se ze dvou svalových přepážek ventrálně zčásti nad sebou uložených:
  diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale
 2. Diaphragma pelvis je pružnou spodinou pánve, která podpírá orgány malé pánve a napomáhá uzavírání konečníku. V souvislosti se vzpřímeným držením těla tlačí obsah břišní a pánevní dutiny na pánevní dno mnohonásobně více než u čtyřnohých živočichů a poruchy, vedoucí k výhřezu pánevních útrob, jsou proto u člověka častější. Jaký má Diaphragma pelvis tvar?
  • tvar nálevky, která je širším
  • koncem upevněna na stěně malé pánve a vrcholem je obrácena ke konečníku.
 3. které svaly tvoří diaphragma pelvis?
  m. levator ani a m. coccygeus
 4. co a kde je hiatus urogenitalis?
  • Za stydkou sponou je diaphragma pelvis neúplná:
  • štěrbina mezi mm. levatores ani obou stran, vyplněná svalově-vazivovou přepážkou (diaphragma urogenitale), kterou u muže prostupuje močová trubice a konečník, u ženy ještě pochva.
 5. M. levator ani je hlavní sval dna pánevního (diaphragma pelvis), skládá se ze dvou částí:
  • Mediální část: m. pubococcygeus
  • Laterální část: m. iliococcygeus
 6. popiš průběh med.části m.levator ani
  Mediální část: m. pubococcygeus začíná na ramus superior ossis pubis, lemuje urogenitální štěrbinu a upíná se na os coccygis a lig. anococcygeum.
 7. popiš průběh lat.části m.levator ani
  • Laterální část: m. iliococcygeus začíná na ramus superior ossis pubis, na vazivovém obloučku na fascia obturatoria (arcus tendineus m. levatoris ani) a na spina ischiadica
  • snopce sbíhají mediodorzálně a kaudálně a upínají se na lig. anococcygeum a na kostrční kost.
 8. jaká je nervace diaphragma pelvis?
  plexus sacralis
 9. jaká je fce M. levator ani?
  zvedač a svěrač konečníku a pánevního dna.
 10. M. coccygeus – doplňuje diaphragma pelvis dorzolaterálně, jde o svalové snopce, přimíšené mezi vazivové
  snopce...
  lig. sacrospinale
 11. jaký je začátek a úpon m.coccygeus?
  • Začátek: spina ischiadica .
  • Úpon: laterální okraj kostrční a části křížové kosti.
 12. jaká je fce m.cocygeus?
  naklání kostrč ventrálním směrem (po zaklonění vyvolaném defekací nebo porodem).
 13. Fossa ischiorectalis je párový prostor pod diaphragma pelvis. Tento prostor ohraničuje mediokraniálně:
  dolní plocha diaphragma pelvis
 14. Fossa ischiorectalis je párový prostor pod diaphragma pelvis. Tento prostor ohraničuje laterálně:
  m. obturatorius internus a jeho fascie
 15. Fossa ischiorectalis je párový prostor pod diaphragma pelvis. Tento prostor ohraničuje vzadu:
  lig. sacrotuberale a dolní okraj m. glutaeus maximus
 16. co a kde je recessus pubicus?
  Směrem dopředu jde fossa ischiorectalis nad diaphragma urogenitale a zasahuje až ke sponě stydké
 17. Jáma je vyplněna polštářem tukové tkáně, který umožňuje změny tvaru konečníku při vyprazdňování stolice. Inervace a výživa tohoto prostoru je zabezpečena pomocí:
  nervus pudendus a vasa pudenda interna, které se do fossa ischiorectalis dostávají přes kanálek ve fascia obturatoria interna – Alcockův kanál (canalis pudendalis).
Author
iren
ID
336216
Card Set
Svaly pánevního dna
Description
diaphragma pelvis
Updated