SVALY BŘIŠNÍ

 1. Vyjmenuj všechny břišní svaly a zařaď je do správné skupiny:
  • A) VENTRÁLNÍ SKUPINA
  • m.rectus abdominis
  • M.pyramidalis
  • B) LATERÁLNÍ SK.
  • M.obliquus externus + internus abdominis
  • M.transversus abdominis
  • C) DORZÁLNÍ SK.
  • Mm.intertransversarii lateralis lumborum
  • M.quadratus lumborum
 2. Úvodní věta k břišním svalům:)
  Rozloženy mezi hrudníkem a pánví, vytvářejí stěnu bříšní dutiny
 3. Začátek m.rectus abdominis
  Chrupavky 5.-7.žebra + processus xiphoideus sterni
 4. Úpon m.rectus abdominis
  • Mezi symfýzou a teberculum pubicum stydké k.
  • +intersectiones tendinae
 5. Co a kde jsou intersectiones tendinae?
  Zpravidla tři vazivové přepážky vložené do průběhu m.rectus abd.
 6. Jaká je inervace m.rectus abd.?
  • Nn.intercostales
  • Plurineurální sval - inervován z více než jednoho periferního nervu
 7. Fce m.rectus abdominis
  Podle fixace: buď flexe páteře n.přitahování pánve k hrudníku
 8. Začátek m.pyramidalis
  Ramus superior stydké k.
 9. Úpon m.pyramidalis
  Kaudální část linea alba
 10. Inervace m.pyramidalis
  N.subcostalis
 11. Fce m.pyramidalis
  • U člověka rudimentární, nekonstantní
  • (Dobře vyvinutý u vačnatců, kde podpírá bříšní vak)
 12. Začátek m.obliquus externus abdominis
  Osm kaudálních žeber
 13. Úpon m.obliquus externus abd.
  • Labium externum cristae illliacae
  • +Sval.snopce přecházejí v aponeurózu,kt.seklade před m.rectus abd.-linea alba
 14. Popiš vznik linea alba + její rozsah
  • Svalové snopce m.externus obliquus abd., které se neupínají na labium externae crista iliacae přecházejí v rozsáhlou aponeurózu, kt.se klade před m.rectus abd.
  • Ve střední rovině se vaz.snopce proplétají s druhostrannými a vzniká tak bělavý, bezcévný vazivový pruh
  • Táhne se od proc.xiphoideus k symfýze
 15. Kde je anulus umbilicalis?
  • Prstenec v linea alba v místě pupku
  • V místě kde byl za vývoje připojen pupečník (funiculus umbilicalis)
 16. Inervace m.obliquus externus abd.
  Nn.intercostales
 17. Fce m.obliquus externus abd
  • Při fixované pánvi a oboustr.kontrakci - flexe páteře
  • Při fixovaném hrudníku přitažení pánve
  • Při jednostr.kontrakci-otáčení trupu na opačnou stranu
  • Podílí se i na břišním lisu
 18. Začátek m.obliquus internus abdominis
  • Pomocí fascia thoracolumbalis od L páteře
  • Linea intermedia cristae iliacae
  • Od lat.poloviny lig.inguuinale
 19. Úpon m.obliquus internus abd.
  • 3kaudální žebra
  • Ostatní sval.snopce přecházejí v rozsáhlou aponeurózu, kt.v kran.3/4 tvoří dva listy obalující m.rectus abd.
  • +ve střední rovině se vaz.snopce účastní linea alba
 20. Inervace m.obliquus internus + m.transversus abd.
  Nn.intercostales, plexus lumbalis (n.iliohypogastricus, n.ilioinguinalis)
 21. Fce m.obliquus internus abd.
  Předklon a úkkon páteře, podíl na břišním lisu
 22. Začátek m.transversus abd.
  • 6kaudálních žeber, aponeurosis lumbalis
  • Labium internum cristae iliacae
  • Lig.inguinale
 23. Úpon m.transversus abd.
  • Sval snopce přecházejí v rozsáhlou aponeurźu, která se v kraniálních 3/4 klade za m.rectus abd; v kaud. Čtvrtině před tento sval
  • Ve střední rovině - linea alba
 24. Fce m.transversus abd.
  Břišní lis
 25. Začátek mm.intertransversarii laterales lumborum
  • 6párů drobných svalů
  • Proc.costarii L obratlů+lat.část křížové kosti
 26. Úpon mm.intetransversarii laterales lumborum
  • Processus costarii kraniálnější L obratlů
  • Proc.transversus Th12 + 12.žebro
 27. Inervace mm.intertransversarii laterales lumborum
  Plexus lumbalis
 28. Funkce mm.intertransversarii laterales lumborum
  Lateroflexe lumbální části páteře
 29. Začátek m.quadratus lumborum
  Proc.costarii L obratlů + crista iliaca
 30. Úpon m.quadratus lumborum
  12.žebro
 31. Inervace m.quadratus lumborum
  Plexus lumbalis, n.subcostalis
 32. Fce m.quadratus lumborum
  Extenze+lateroflexe L části páteře
 33. Které břišní svaly a kde přesně se upínají na crista iliaca?
  • M.obliquus externum - labium externae
  • M.obl.internum - linea intermedia
  • M.transversus - labium internum
Author
iren
ID
336115
Card Set
SVALY BŘIŠNÍ
Description
abdominis
Updated