HRUDNÍ SVALY

 1. Vyjmenuj a stručně definuj skupiny hrudních svalů
  • 1) thorakohumerální svaly - probíhají mezi hrudníkem a HK
  • 2) vlastní svaly hrudní - segmentárně uspořádané a vázané na hrudní koš
  • 3) bránice - odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní
 2. Které svaly řadíme mezi thorakohumerální
  • M.pectoralis major+minor
  • M.subclavius
  • M.serratus anterior
 3. Který plexus inervuje thorakolumbální svaly?
  Plexus brachialis
 4. Začátek m.pectoralis major
  • Med.část claviculy
  • Lat.okraj sterna+přilehlých částí žeber
  • Pochva přímého břišního svalu
 5. Úpon m.pectoralis major
  Crista tuberculi majoris na humeru
 6. Které nervy inervují mm.pectorales?
  Plex.brachialis-nn.pectorales
 7. Fce m.pectoralis major
  • Připažení, předpažení, humerální pronace
  • Při fixované HK se ulatňuje j.pomocný dých.sval
 8. Začátek m.pectoralis minor
  3.-5žebro
 9. Úpon m.pectoralis minor
  Proc.coracoideus scapulae
 10. Fce m.pectoralis minor
  Napomáhá předpažení, při fixované HK vdechu
 11. Začátek m.subclavius
  1.žebro
 12. Úpon m.subclavius
  Kaudální strana claviculy
 13. Inervace m.subclavius
  Pl.brachialis, n.subclavius
 14. Fce m.subclavius
  Přitahuje clavikulu k žebru - pokles ramene
 15. Začátek m.serratus ant.
  9kraniálních žeber
 16. Úpon m.serratus ant.
  Margo medialis scapulae
 17. Inervace m.serratus ant.
  N.thoracicus longus (pl.brach.)
 18. Fce m.serratus ant.
  • Obrací cavitas glenoidalis lopatky kraniálně a tím napomáhá vzpažení
  • Přitlačuje lopatku k hrudníku, činný při inspiraci
 19. Vyjmenuj vlastní hrudní svaly
  • Mm.intercostales externi,interni, intimi
  • M.transversus thoracis
 20. Popiš průběh mm.intercostales externi
  Jejich snopce probíhají mezi žebry šikmo ventrokaudálně, dosahují od páteře k žeb.chrupavkám, kde na ně navazuje membrana intercostalis externa
 21. Zač.+úpon mm.intercostales externi
  • Z:dolní okraj kraniálnějšího žebra
  • Ú: horní okraj kaudálnějšího žebra
 22. Jaká je inervace vlastních hrudních svalů?
  Nn.intercostales
 23. Fce mm.intercostales externi
  Zvedání žeber - kostální inspirace
 24. Popiš průběh mm.intercostales interni
  Snopce probíhají mezi žebry dorzokaudálně, dosahují od sterna k anguli costarium, kde je jejich pokračováním směrem k páteři membrana intercostalis interna
 25. Začátek a úpon mm.intercostales interni
  • Z: horní okraj kaudálnějšího žebra
  • Ú: dolní okraj kraniálnějšího žebra zevně od sulcus costae
 26. Fce mm.intercostales interni
  Klesání žeber-kostální expirace
 27. Popiš průběh mm.intercostales intimi
  • Snopce odštěpené od mm.intercostales interni průběhem nerv.-cévního svazku
  • Mají obdobný začátek,inervaci i fci,upínají se ale na vnitřní okraj sulcus costae
 28. Začátek m.transversus thoracis
  Dorzální strana kaudální části sterna
 29. Úpon m.transversus thoracis
  Vějířovitě na chrupavky 2.-6.žebra
 30. Fce m.transversus thoracis
  Táhne žebra kaudálně - napomáhá expiraci
 31. Vyjmenuj fascie hrudních svalů
  • Fascia pectoralis spfc
  • Fascia clavipectoralis
  • Fascia endothoracica
 32. Kde se nachází fascia pectoralis spfc
  Na povrchu m.pectoralis major, kraniálně pokračuje do povrchového listu krční fasci a kaudálně do povrchové břišní fascie
 33. Kde se nachází fascia clavipectoralis?
  Tuhá fascie obalující m.subclavius a pectoralis minor
 34. Kde je fascia endothoracica?
  Vystýlá vnitřní stranu hrudníku
Author
iren
ID
336112
Card Set
HRUDNÍ SVALY
Description
svaly
Updated