ČELISTNÍ SVALY+FASCIE HLAVY

 1. Popiš obecně mm.masticatores a které svaly zde řadíme?
  • Všechny žvýkací svaly jsou rozloženy po obou stranách čelistního kloubu, kterým pohybují; upínají se na mandibulu
  • M.TEMPORALIS
  • M.MASSETER
  • M. PTERYGOIDEUS MEDIALIS+LATERALIS
 2. Jaká je inervace mm.masticatores?
  N.mandibularis - III.větev n.trigeminus
 3. Zač.m.temporalis
  Linea temporalis inf., fossa temporalis, fascia temporalis
 4. Úpon m.temporalis
  Proc.coronoideus + přední okraj ramus mandibulae
 5. Fce m.temporalis
  • Elevace dolní čelisti
  • Dorz.část retrakce mandibuly
 6. Zač.m.masseter
  • Povrchová vrstva - corpus ossis zygomatici
  • Hluboká - vnitřní plocha arcus zygomaticus
 7. Úpon m.masseter
  Tuberositas masseterica mandibuly
 8. Fce m.masseter
  Elevace mandibuly
 9. Zač. M.pterygoideus med.
  Fossa pterygoidea+tuber maxillae
 10. Úpon m.pterygoideus med.
  Tuberositas pterygoidea mandibuly
 11. Fce m.pterygoideus med.
  Elevace mandibuly + žvýkací pohyby mandibuly do stran
 12. Zač.m.pterygoideus lat.
  Facies infratemporalis alae majoris klínové k. + lamina lateralis jejich křídlatých výběžků
 13. Úpon m.pterygoideus lat.
  Fovea pterygoidea na krčku mandibuly + pouzdro temporomandibulárního kloubu
 14. Fce m.pterygoideus lat.
  Protrakce dolní čelisti+ účas na složitějších žvýkacích pohybech
 15. Vyjmenuj fascie hlavy
  Temporalis, masseterica, buccopharyngea
 16. Popiš fascia temporalis
  • Tuhá vaz.blána odstupující od linea temporalis suppp.
  • Pokrývá m.temporalis
  • Z lat.strany ohraničuje fossa temporalis a začínají od ní i někt.snopce m.temporalis
 17. Popiš fscia masseterica
  Tenká, pokrývá lat.stranu m.masseter
 18. Popiš fascia buccopharyngea
  Pokrývá z lat.strany m.buccinator a přechází na svalovinu hltanu
Author
iren
ID
336054
Card Set
ČELISTNÍ SVALY+FASCIE HLAVY
Description
mm.masticatores
Updated