SUPRA+INFRAHYOIDNI SVALY

 1. Definuj mm.suprahyoidei
  • Spojují jazylku s dolní čelistí
  • +ovlivňují pohyby v tempomandibulárním kloubu (mohou také zvedat jazylku)
 2. Jaké svaly řadím k mm.suprahyoidei?
  • M.digastricus
  • M.stylohyoideus
  • M.mylohyoideus
  • M.geniohyoideus
 3. Začátek m.digastricus
  VENTER POSTERIOR: odstupuje z inc.mastoidea spánkové k., sbíhá ventrokaudálně k kazylce a prochází rozštěpeným m.stylohyoideus

  VENTER ANTERIOR: začíná ve fossa digastrica na mandibule a sbíhá dorzokaudálně k jazylce
 4. Úpon m.digastricus
  Vsunutá šlacha mezi zadním a předním bříškem svalu (je fixována vazivem ke cornu minus jazylky)
 5. Inervace m.digastricus
  • V.post: n.VII
  • V.ant: n.V
 6. Fce m.digastricus
  • Při fixované jazylce mandibulární deprese
  • Při fixované mandibule zdvižení jazylky
 7. Zač.m.stylohyoideus
  Proc.styloideus spánk.k.
 8. Úpon.m.stylohyoideus
  • Inzeruje na těle jazylky v blízkosti cornu minus
  • (U jazylky se štěpí na dvě částí,mezi nimiž probíhá zadní bříško m.digastricus)
 9. Inervace m.stylohyoideus
  N.facialis
 10. Fce.m.stylohyoideus
  Táhne jazylku dorzokraniálně
 11. Ktery sval vytváří kontraktilní spodinu dutiny ústní?
  M.mylohyoideus
 12. Zač.m.mylohyoideus
  Linea mylohyoidea mandibuly
 13. Úpon m.mylohyoideus
  Corpus ossi hyoidei + raphe mylohyoidea
 14. Co je to raphe mylohyoidea?
  Vazivový pruh mezi svaly pravé a levé strany m.mylohyoideus jdoucí od jazylky k mandibule
 15. Inervace m.mylohyoideus?
  N.trigeminus
 16. Fce m.mylohyoideus
  • Při fixované mandibule: zvednutí jazylky
  • Při fixované jazylce: deprese mandibuly
 17. Jaký párový sval se nachází na vnitřní straně m.mylohyoideus?
  M.geniohyoideus
 18. Zač.m.geniohyoideus
  Spinae mentales mandibuly
 19. Úpon m.geniohyoideus
  Corpus ossis hyoidei
 20. Inervace m.geniohyoideus
  Svalová větev z plexus cervicalis
 21. Fce m.geniohyoideus
  • Táhne jazyllku k mandibule
  • Při fixované jazylce napomáhá depresi mandibuly (podobně jako mylohyoideus)
 22. Kde se obecně nachází infrahyoidní svaly?které svaly zde řadíme?
  • Spojují jazylku se sternem,claviculou, štítnou chrupavkou
  • M.sternohyoideus
  • M.sternothyroideus
  • M.thyrohyoideus
  • M.omohyoideus
 23. Jaká je inervace mm.infrahyoidei?
  • Z plexus cervicalis, prostř. ansa cervicalis profunda
  • +m.thyrohyoideus - r.thyrohyoideus
 24. Zač.m.sternohyoideus
  Dorz.strana manubrium sterni+přilehhlá část claviculy
 25. Úpon m.sternohyoideus
  Corpus ossis hyoideus
 26. Fce m.sternohyoideus
  Táhne jazylku kaudálně
 27. Zač.m.sternothyroideus
  Dorz.strana manubrium sterni+přilehlá žebra
 28. Úpon m.sternothyroideus
  Linea obliqua štítné chrupavky
 29. Fce m.sternothyroideus
  Táhne štítnou chrupavku a tím i hrtan kaudálně
 30. Zač.m.thyrohyoideus
  Linea obliqua štítné chr.
 31. Úpon m.thyrohyoideus
  Cornu majus jazylky
 32. Fce m.thyrohyoideus
  • Táhne jazylku kaudálně
  • Při fixované jazylce táhne hrtan kraniálně
 33. Který sval se skládá ze dvou bříšek (venter inf.+post.) Oddělených vsunutou šlachou, kt.je vazivem spojena s v.jugularis interna?
  M.omohyoideus
 34. Zač.m.omohyoideus
  Venter inf.začíná v blízkosti inc.scapulae
 35. Úpon m.omohyoideus
  Venter sup.navazující na vsunutou šlachu se upíná na tělo jazylky
 36. Fce m.omohyoideus
  Táhne jazylku dolů a současně napíná lamina praetrachealis krční fascie, rozšiřuje lumen v.jugularis interna
 37. Které ze supra/infrahyoidních svalů inzerují na těle jazylky?
  • M.stylohyoideus - v blízkosti cornu minus
  • M.mylohyoideus (+raphe)
  • M.geniohyoideus
  • M.sternohyoideus
  • M.omohyoideus-venter superior
 38. Který ze supra/infrahyoidních svalů inzeruje na cornu minus jazylky?
  Vsunutá šlacha mezi venter post.+ant. M.digastricus
 39. Které ze supra/infrahyoidních svalů inzerují na cornu majus jazylky?
  M.thyrohyoideus
Author
iren
ID
336040
Card Set
SUPRA+INFRAHYOIDNI SVALY
Description
krk
Updated