TRIGONUM FEMORALE FOSSA ILOPECTINEA FOSSA POPLITEA CANALIS ADDUCTORIUS

 1. Popiš umístění a přesné ohraničení trigonum femorale
  • Trojúhelníkový okrsek na přední straně stehna, ohraničený:
  • M.sartorius
  • Lig.inguinale
  • M.gracilis
  • Spodinu tohoto trojúhelníku tvoří fossa iliopectinea
 2. Co je to fossa iliopectinea?
  Jáma mezi svaly na přední straně stehna (spodina trigonum femorale)
 3. Popiš ohraničení fossa iliopectinea:
  • Trojboký jehlan,kdy:
  • Základnu směřující proximálně tvoří lacuna vasorum
  • Dorzomediální stěnou je m.pectineus
  • Dorzolaterální - m.iliopsoas
  • Ventrální stěna-fascia lata
 4. Jaké je pokračování fossa iliopectinea?
  • Přes lacuna vasorum je jáma spojena s dut.břišní
  • Distálně pokračuje do can.adductorius
 5. Co prochází skrze fossa iliopectinea?
  Vasa femoralia (do can.adductorius)
 6. Co je to fossa poplitea a jaký má tvar?
  Zákolenní jáma, tvaru kosedelníku
 7. Jaké je ohraničení fossa poplitea?
  • Proximálně: svaly dorz.strany stehna (laterálně m.biceps fem. X med.m.semimembranosus+semitendineus)
  • Distálně: obě hlavy m.gastrocnemius

  Spodinu jámy tvoří facies oplitea femuru, uprostřed kloubní pouzdro kolene a distálně m.popliteus

  Jáma je dorzálně uzavřena pomocí fascia poplitea
 8. Na jaké útvary fossa poplitea navazuje a co obsahuje?
  • Proximálně navazuje na canalis adductorius, odkud do ní přicházejí cévy
  • Obsahuje vasa poplitea, n.tibialis, n.peronaeus communis
 9. Kde se nachází canalis adductorius
  Kanálek mezi m.adductor magnus a m.adductor longus na med.straně a m.vastus medialis na lat.straně stehna, vpředu s lamina vastoadductoria
 10. Co prochází skrze canalis adductorius?
  Kanálkem prochází cévy ze stehna skrze hiatus tendineus do fossa poplitea
 11. Kam vstupují distálním směrem cévy z lacuna vasorum?
  Do fossa iliopectinea
 12. Kde je lamina vastoadductoria a co podmiňuje?
  Rozepjata mezi adduktory na med.straně a m.vastus medialis na lat.strane - vzniká tak krátký canalis adductorius
 13. Co a kde je hiatus tendineus (adductorius)
  Východ z can.adductorius ústící do fossa poplitea, leží mezi dvěma úponovými šlachami m.adductor magnus (mezi labium med.linea asperae a med.kondylem femuru)
Author
iren
ID
336039
Card Set
TRIGONUM FEMORALE FOSSA ILOPECTINEA FOSSA POPLITEA CANALIS ADDUCTORIUS
Description
topografie
Updated