M.STERNOCLEIDOMASTOIDEUS PLATYSMA+KRČNÍ FASCIE

 1. Jak dělíme svaly krku?
  • Rozkládají se mezi hlavou a hrudním košem
  • 1)M.PLATYSMA
  • 2)M.SCM
  • 3)MM.SUPRA+INFRAHYOIDEI
  • 4)MM.SCALENI
  • 5)MM.PRAE+INTERVERTEBRALES
 2. Zač.m.platysma
  Odstupuje od hrudní a ramenní fascie
 3. Úpon m.platysma
  Přechází do kůže obličeje při bázi mandibuly, v oblasti brady se svaly obou stran setkávají
 4. Inervace m.platysma
  N.facialis+n.transversus colli - tzv.ansa cervicalis spfc (plexus cerv.)
 5. Fce m.platysma
  Umožňuje přizpůsoblivost kůže při pohybech hlavy a krku
 6. Zač. M.scm
  Manubrium sterni, sternální část claviculy
 7. Úpon m.scm
  Proc.mastoideus spánk.k.+linea nuchae sup.týlní k.
 8. Inervace m.scm
  N.accessorius+sval.větve plexus cervicalis
 9. Fce m.scm
  • Oboustr.kontrakce:
  • Dorz.část svalu zvedá obličejovou část hlavy a hlavu zaklání
  • Ventr.část - flexe hlavy
  • Jednostr.kontrakce: otočení hlavy na opačnous stranu

  Při fixované hlavě se uplatňuje j.pomocný vdechový sval (pomáhá při zvedání hrudníku)
 10. Co je to TORTICOLLIS?
  jednostranné zkrácení m.scm (vrození n.vlive porodního traumatu), při němž postižená osoba drží hlavu stičenou na jednu stranu
 11. Jak dělíme krční fascii?
  • Tři listy:
  • Lamina spfc - na povrchu
  • praetrachealis - střední část
  • praevertebralis - nejhlubší list
  • ...fasciae cervicalis
 12. Popiš průběh lamina spfc fasciae cervicalis
  • Na povrchu krčních svalů
  • U med.okraje m.scm se štěpí na dva listy, jež sval obalují; při jeho dorz.okraji se listy opět spojují a připojují se ke střednímu s hlubokému listu krční fascie
 13. Jaké svaly obaluje střední část krční fascie?
  Lamina praetrachealis - infrahyoidní svaly
 14. Kde se nachází lamina praetrachealis krční fascie?
  Tvar trojúhelníku, vrcholem se připojuje na jazylku, dolní částí se spojuje s dorz.okrajem manubrium sterni a klíčkem
 15. Kde ja SPATIUM SUPRASTERNALE a co je v něm uloženo?
  • Prostor,kt.vzniká mezi povrchovým a středním listem krční fascie
  • Jsou v něm uloženy povrchové žíly - arcus venosis juguli
 16. Jaké svaly pokrývá nejhlubší list krční fascie?
  Lamina praevertebralis . Prevertebrální svaly + skaleny
 17. Mezi kterými listy krční fascie se nachází prostor, ve kt.jsou uloženy krční útroby a nerv.-cévní svazky?
  Mezi středním a hlubokým listem
Author
iren
ID
336034
Card Set
M.STERNOCLEIDOMASTOIDEUS PLATYSMA+KRČNÍ FASCIE
Description
krk
Updated