PLEXUS BRACHIALIS I

 1. kterými větvemi je tvořena plexus brachialis?
  • směsí předních větví C5-8, a většinou také větví T1
  • navíc dostává malé větve C4 a T2
 2. popiš obecnou stavbu plexus brachialis:
  • 1) pět kořenů neboli přední větve C4-T1
  • 2) primární svazky: trunci
  • Truncus superior (C4-6)
  • Truncus medius (C7)
  • Truncus inferior (C8-Th1)
  • 3)přední (3) + zadní (3) oddíl - devisions
  • 4)sekundární svazky (po průchodu fis.scalenorum)- cords
  • Fasciculus lateralis +medialis+ posterior
  • 5)branches

  Image Upload 1

 3. Všechny primární svazky prostupují skrze .... a sestupují šikmo laterokaudálně za ...
  • fisura scalenorum
  • claviculu do podpažní jamky.
 4. ohraničení fissura scalenorum
  mezi scalenus ant.+medius

  Image Upload 2
 5. Celý plexus je topograficky rozdělen na:
  pars supra + infraclavicularis.
 6. nakresli marmu:)
  Image Upload 3
 7. charakterizuj PARS SUPRACLAVICULARIS
  Uložena ve fossa supraclavicularis major a vydává motorické větve, kt.inervují svaly pažního pletence a někt.zádové svaly (vývojově patřící k hrudní končetině).
 8. vyjmenuj nervy pars supraclavicularis plexus brachialis
  • N.DORSALIS SCAPULAE (C5-C6)
  • N.THORACICUS LONGUS(C5-C6)
  • N.SUPRASCAPULARIS(C4-C6)
  • N.SUBCLAVIUS(C5-C6)
  • + (podle winking skull ale do infraclav..)
  • NN. PECTORALES
  • N. SUBSCAPULARIS(C5-C7) 
  • N. THORACODORSALIS(C6-C8)
 9. které svaly inervuje N. DORSALIS SCAPULAE?
  m. levator scapulae et mm. rhomboidei
 10. který nerv inervuje m. levator scapulae et mm. rhomboidei?
  N. DORSALIS SCAPULAE
 11. které svaly inervuje N.THORACICUS LONGUS(C5-C6)?
  sestupuje po lat.stěně hrudníku a inervuje sval přední pilovitý – m. serratus anterior.
 12. jak je inervován m. serratus anterior?
  N. THORACICUS LONGUS
 13. jak je inervován m. subclavius?
  N. SUBCLAVIUS
 14. jaké útvary inervuje N. SUPRASCAPULARIS ?
  • podbíhá lig.transversum scapulae a vstupuje do fossa supraspinata
  • inervuje:
  • sval nadhřebenový – m. supraspinatus,
  • sval podhřebenový – m. infraspinatus
  • a sval oblý malý – m. teres minor.

  Senzitivně inervuje kloubní pouzdro ramenního kloubu – articulatio humeri.
 15. jak jsou inervovány následující svaly?sval nadhřebenový – m. supraspinatus, sval podhřebenový – m. infraspinatus a sval oblý malý – m. teres minor
  N. SUPRASCAPULARIS(C4-C6)
 16. co inervují NN. PECTORALES?
  inervují velký a malý sval prsní – mm. pectorales major (n.lateralis) et minor (n.medialis).
 17. jaké útvary inervují NN. SUBSCAPULARES ?
  • odstupuje ve vrcholu axilly
  • inervují podlopatkový sval – m. subscapularis (n.subscapularis inf+sup)a sval oblý velký – m. teres major (n.subscapularis inf).
 18. jakou cestou jsou inervovány podlopatkový sval – m. subscapularis a sval oblý velký – m. teres major?
  NN. SUBSCAPULARES(C5-C7)
 19. co inervuje N. THORACODORSALIS?
  • sestupuje podél lat.okraje lopatky
  • inervuje široký sval zádový – m. latissimus dorsi
 20. jak je inervován m. latissimus dorsi?
  N. THORACODORSALIS
Author
iren
ID
335893
Card Set
PLEXUS BRACHIALIS I
Description
úvod + pars supraclavicularis
Updated