PÁNEVNÍ SPOJENÍ

 1. Jak latinsky označujeme spoje DK?
  Juncturae ossium membri inferioris
 2. Jak vzniká pánev?
  Spojením dvou pánevních kostí, mezi něž se dorzálně vsouvá lřížová kost a ventrálně spona stydká
 3. Vyjmenuj důležitá pánevní spojení:
  • 1) ART.SACROILIACA
  • 2) SYMPHYSIS PUBICA
  • 3) MEMBRANA OBTURATORIA
  • 4) další vazy: LIG.SACROSPINALE+SACROTUBERALE
 4. Popiš kloubní plošky art.sacroiliaca
  Facies auricularis křížové a kyčelní kosti
 5. Popiš kloubní pouzdrou art.sacroiliaca
  Tuhé, připojuje se podél styčných plošek
 6. Vyjmenuj pomocná zařízení art.sacroiliaca
  • Ligg.sacroiliaca ventralia et dorsalia
  • Ligg.sacroiliaca interossea
 7. Kde se nachází ligg.sacroiliaca ventralia a dorsalia?
  Zesilují kloubní pouzdro art.sacroiliaca z přední a zadní strany
 8. Kde se nacházíí ligg.sacroiliaca interossea?
  V art.sacroiliaca; napjatá mezi tuberositas sacralis křížové k.+tuberositas iliaca k.kyčelní
 9. Jaký typ kloubu je art.sacroiliaca?
  Amfiartróza - min.pohyblivost
 10. Z čeho je tvořená symphisis pubica?
  • Chrupavčitou ploténkou - DISCUS INTERPUBICUS - uprostřed je vytvořen z vaz.,po stranách z hyal.chrupavky
  • J.synchondróza spojuje obě stydké kosti
 11. Jak je stydká spona vysoká?
  4,5cm u ž x m:5cm
 12. Kterým směrem symphisis pubica přečnívá úroveň stydkých kostí?
  Dorzálně
 13. Jaké vazy se nacházejí v okoly stydké spony?
  • Nad: lig.pubicum superius
  • Pod:značně silné lig.arcuatum pubis
 14. Co je to membrana obturatoria?
  Tuhá vazivová blána uzavírající foramen obturatum, kt.slouží j.východiště mm.obturatorii
 15. Popiš průběh lig.sacrospinale
  • Začíná od spina ischiadica pánevní k. a směřuje vějířovitě k lat.okraji křížové kosti
  • Svým průběhem přeměňuje inc.ischiadica major v otvor - FORAMEN ISCHIADICUM MAJUS
  • Společně s lig.sacrotuberale se podílí též na vzniku for.ischiadicum minus
 16. Jak vzniká foramen ischiadicum majus?
  Přepažením icisury ischiadica major ligamentem sacrospinale
 17. Jak se foramen ischiadicum majus dále dělí a co toto dělení způsobuje?
  • Je přepažen probíhajícím m.piriformis ve FORAMEN SUPRA/INFRAPIRIFORME
  • obsahem obou otvorů jsou nerv.-cévní svazky
 18. Kde se nachází lig.sacrotuberale?
  • Odstupuje od tuber ischiadicum pánevní k. a probíhá k lat.okraji k.křížové
  • Společně s lig.sacrospinale vytváří for.ischiadicum minus
 19. Jak se lig.sacrospinale+sacrotuberale podílejí na pohybech art.sacroiliaca?
  Omezují je
 20. Jak vzniká foramen ischiadicum minus?
  Podílejí se na něm lig.sacrospinale+sacrotuberale a inc.ischiadica minor
 21. Jaký útvar prochází skr foramen ischiadicum minus?
  M.obturatorius internus a nerv.-cévní svazek k zevním pohl.orgánům
Author
iren
ID
335535
Card Set
PÁNEVNÍ SPOJENÍ
Description
os coxae
Updated