NOŽNÍ KLENBA

 1. Jaké dvě zákl.fce má noha?
  • 1) nese hmotnost těla
  • 2) umožňuje posun této hmotnosti - lokomoci
 2. Pro udržení stability se noha opírá o podložku ve třech bodech, jakých?
  • Tuber calcanei + hlavičky I.aV. metakarpu
  • Mezi těmito opěrnými body jsou vytvořeny dva systémy nožní klenby
 3. Díky tomu, že kosti jsou seřazeny do dvou podélných paprsků,vzniká...
  Podélná nožní klenba
 4. Popiš mediální "paprsek" podélné nožní klenby
  Talus, os naviculare, ossa cuneiformia, I.-III. metatarz s příslušnými články prstů
 5. Popiš laterální "paprsek" podélné nožní klenby
  Calcaneus, os cuboideum, IV-V.metatarz s články prstů
 6. Proč je otisk bosé nohy na vnitřní straně vykrojený?
  Mediální paprsek nasedá na laterální, proto je nožní klenba vyšší mediálně
 7. Co udržuje klenutí nohy?
  Vazy a svaly
 8. Jak vzniká příčná nožní klenba?
  • Dána tvarem a uložením klínových kostí
  • Os cuneiforme mediale má ostří klínu obráceno dorzálním směrem, intermedium a laterale směrem k plosce nohy
 9. Které svaly a vazy se podílejí na udržení příčné nožní klenby?
  • Lig.plantare longum
  • M.peronaeus longus, m.tibialis anterior, m.tibialis posterior
 10. Jaká je fce nožní klenby?
  • Chrání měkké části plosky nohy (cévy a nervy) před stlačením, zejm.při delším stání
  • U ploché nohy vzniká při stání v důsledku tlaku na cévy a nervy bolest v chodidlech
  • Zabezpečuje pružnost stoje i chůze
 11. Co je zásadním statickým momentem pro zafixování vzpřímené poolohy?
  Pánevní sklon, postavení pánve
 12. Jaký je normální sklon pánve?
  Takový, při němž svírá vchod do malé pánve s vodorovnou rovinou úhel 60stupňů
 13. Co ovlivňuje sklon pánve?
  • Zakřivení páteře (hlavně bederní lordózu a hrudbí kyfózu)
  • Reaguje na změny délky DK při pohybu
  • K přenosu sil/tlaku vzpřímeného trupu na pohybující se DK dochází v pánvi
Author
iren
ID
335534
Card Set
NOŽNÍ KLENBA
Description
noha
Updated