juNCTURAE RADIOULNARES

 1. Které spoje řadíme k juncturae radioulnares?
  • Art.radioulnaris proximalis /kt.je součástí loketního kloubu
  • Art.radioulnaris distalis
  • Membrana interossea antebrachii
 2. Vyjmenuj kloubní plošky art.radioulnaris distalis
  CAPUT ULNAE + INC.ULNARIS RADII
 3. Popiš kloubní pouzdro u art.radioulnaris distalis
  Tenké a volné, společné s art.mediocarpallis+radiocarpalis
 4. S jakýi dalšími klouby se dělí art. Radioulnaris distalis o pomocná kloubní zařízení?
  Art.radiocarpalis + art.mediocarpalis
 5. Jaký typ kloubu je art.radioulnaris distalis?
  Kolový, dochází zde k rotaci - pronace/supinace
 6. Definuj předloketní mezikostní membránu
  Tuhá vazivová blána upínající se na interosseální okraje obou předloketních kostí
 7. Jaká je funkce předloketní mezikostní membrány?
  • Slouží k odstupu někt.svalů
  • Fixuje obě předdloketní kosti
  • Napomáhá přenosu tlaku/nárazu působícího na radiální okraj ruky a předloktí směrem na ulnu a na humerus, a to v případě, kdy je maximálně napjatá
  • Je-li membrána zcela uvolněná, silový přenos se uskutečňuje přes radius na humerus
Author
iren
ID
335527
Card Set
juNCTURAE RADIOULNARES
Description
predlokti
Updated