ART.HUMERI

 1. Vyjmenuj kloubní plošky art.humeri
  CAPUT HUMERI + CAVITAS GLENOIDALIS lopatky
 2. Popiš kloubní pouzdro art.humeri
  • Upíná se po okrajích cavitas glenoidalis, na pažní kosti zasahuje ke collum anatomicum, na vnitřní straně humeru ještě distálněji (zásobní řasa pro abdukci, upažení).
  • Na ventr.straně humeru obaluje kloubní pouzdro šlachu dlouhé hlavy m.biceps brachii a vytvářejí její pochvu - VAGINA SYNOVIALIS INTERTUBERCULARIS
 3. Jaký typ kloubu je art.humeri?
  Kloub volný kulový
 4. Vyjmenuj pomocná zařízení art.humeri
  • 1) LABRUM GLENOIDALE
  • 2) LIGG.GLENOHUMERALIA
  • 3) LIG.CORACOHUMERALE
  • 4) rotátorová manžeta
 5. Jaká je fce labrum glenoidale?
  Chrupavčitý lem po okrajích prohlubující a rozšiřující kloubní jamku
 6. Kde se nachází ligg.glenohumeralia?
  Na dutinové straně přední plochy kloubního pouzdra
 7. Popiš průběh lig.coracohumerale
  Na zevní straně kloubu, táhne se od proc.coracoideus lopatky k přední straně kloubního pouzdra
 8. Vyjmenuj svaly utvářející rotátorovou manžetu
  • M. SUBSCAPULARIS
  • M. SUPRASPINATUS
  • M.INFRASPINATUS
  • M. TERES MINOR
 9. Existenci jakých útvarů v okolí art.humeri podmiňují svaly rotátorové manžety?
  Pod šlachami svalů řada synoviálních burz
Author
iren
ID
335525
Card Set
ART.HUMERI
Description
rameno
Updated