Nervove drahy II

 1. odkud kam běží sluchová dráha?
  z cortiho ústrojí v ductus cochlearis do sluchového korového pole
 2. co tvoří 1.neuron sluchové dráhy
  skupinu prvních neuronů sluchové dráhy představují bipolární neurony uložené v ggl.spirale cochlae. Jejich axony vytvářejí pars cochlearis n.VIII a prostřednictvím tohoto nervu vstupují do CNS
 3. co tvoří 2.neuron sluchové dráhy a jakou dráhu tvoří jeho axony?
  druhé neurony jsou ncll.cochleares, z nichž vystupuje lemniscus lateralis
 4. co tvoří 3.neuron sluchové dráhy + kam směřují jeho výběžky?
  • lemniscus lateralis končí na 3.neuronu = ncl.corporis geniculati medialis
  • neurity tohoto jádra probíhají přes capsula interna j.radiatio acustica do korového sluchového pole heschlových závitů (41,2)
 5. jakou roli maji ncll.trapezoidei ve sluchové dráze?
  mohou se zde přepojovat některá  vlákna sluchové dráhy z ventrálního kochleárního jádra
 6. co tvoří 1-3.neuron zrakové dráhy?
  tyčinky,čípky, bipolární+multipolární neurony sítnice
 7. neurity kterého neuronu tvoří nervus opticus?
  neurity třetích neuronů
 8. popiš průběh n.opticus
  n.opticus vystupuje z oční koule, někt.vlákna se částečně kříží v chiasma opticum a jako tractus opticus vstupují do CNS,kde končí na 4.neuronu
 9. co tvoří IV.neuron zrakové dráhy?
  ncl.corporis geniculati lateralis
 10. popiš průběh neuritů z ncl.corporis geniculati lateralis
  probíhají přes capsula interna jako radiatio optica do týlního laloku (17,18,19)
 11. čichová dráha přivádí inf z buněk v regio olfactoria do čichového korového pole. Skupina prvních neuronů je představována...
  specializovanými čich.buňkami v regio olfactoria, kt.jsou zároveň receptory
 12. co tvoří 2.neuron čichové dráhy?
  • mitrální buňky v bulbus olfactorius
  • jejich neurity končí v čichové kůře (area51), má však také řadu spojů do dalších oblastí kůry, thalamu, hypothalamu a LS
 13. vestibulární dráha patří k fylogeneticky nejstarším senzorickým drahám, zabezpečuje vnímání polohy těla(statický aparát) a jeho pohyby (kinetický aparát), udržpvání rovnováhy a orientaci v prostoru. Jejich první neurony tvoří...
  • bipolární buňky uložené v ggl.vestibulare při fundus meatus acustici interni
  • jejich dendridy přiváději inf ze smyslových buněk statického aparátu(macula statica utriculi a sacculi) a kinetického ústrojí (cristae ampullares ductus semicirculares ant+lat+post) vnitřního ucha
 14. axony gangliových buněk vytvářejí pars vestibularis n.vestibulocochlearis a končí  v...
  mozkovém kmeni na vestibulárních jádrech, kde leží 2.neurony vestibulární dráhy
 15. z vestibulárních jader jdou pak inf různým směrem, kterým?
  • 1)do vestibulární části mozečku
  • 2)na jádra okohybných nervů
  • 3)do spinální míchy na ncll.motorii
  • 4)do FR
  • 5)prostř.thalamu do kůry mozkové
 16. co je to tzv.kinetický syndrom?
  mořská nemoc. podráždění vestibulárního aparátu vyvolá zvracení (cesto FR jsou ovlivněny vegetativní fce)
 17. co tvoří 1.neuron chuťové dráhy?
  pseudounipolární buňky ganglií hlavových nervů (VII,IX,X)
 18. jakou cestou jsou odváděny inf z chuť.pohárků prvních 2/3jazyka?
  • periferní raménka ggl geniculi n.VII - n-lingualis - ggl.submandibulare - chorda tympani
  • z patra pak cestou nn.palatini-ggl.pterygopalatinum - n.petrosus major
 19. jakou cestou jsou odváděny inf z chuť.pohárků poslední třetiny jazyka?
  periferní raménko ggl.inferius n. IX - rr.linguales n.IX
 20. chuťové vjemy z epiglotidy a sliznice hltanu jsou odváděny cestou..
  ggl.inferius n.X. prostř. n.larngeus sup
 21. centrální raménka pseudounipolárních neuronů chuťové dráhy končí v...
  v mozkovém kmeni na viscerosenzorickém jádru - ncl.gustatorius, kt.je součástí ncl.tractus solitarii
 22. co tvoří třetí neurony chuť.dráhy?
  neurony thalamu, odtud měřují do kůry - gyrus postcentralis (area43)
 23. o jaké dráhy jde?
  =descendentní projekční dráhy, kt.přivádí výstupní inf z motorických korových oblastí n.center reflexů v nižších etážích CNS směrem k efektoru
  motorické
 24. jaká je fce branchiomotorických neuronů?
  řídí příčně pruhovanou svalovinu, kt.vznikla ze žaberních oblouků
 25. jaká je fce visceromot.drah?
  řídí činnost žláz, hladké + srdeční svaloviny, vytvářejí ANS
 26. jaká je funkce somatomotorických drah?
  vliv na činnost PPS, přičemž volní hybnost je řízena přímými mot.drahami a mimovolní pohyby nepřímými dráhami (vč.drah mozečku)
 27. charakterizuj přímou motorickou dráhu
  • pyramidová, fylogeneticky mladá descendentní projekční nerv.dráha,kt.slouží k řízení volní hybnosti
  • začíná v mot.oblastech kůry, sestupuje bez připojení j. tractus corticonuclearis+corticospinalis až na SM a branchiomot.jádra hlavových nervů a ncll.motorii předních rohů míšních
 28. charakterizuj nepřímé motorické dráhy
  Image Upload 1
 29. vyjmenuj asociační nerv.dráhy
  • fibrae arcuate ("U" vlákna mezi sousedními závity)
  • fasciculus longitudinalis sup. (mezi čelním, temenním a týlním lalokem)
  • fasciculus longitudinalis inf. (mezi spánk.+týlním)
  • fasciculus uncinatus (mezi čelním+spánk.lalokem)
  • fasciculus arcuatus (mezi čelním, spánk.lalokem-obkružuje insulu)
  • fasciculus occipitalis verticalis (mezi temenním+týlním lalokem)
 30. vyjmenuj komisury mezi P a L hemisférou
  • comissura ant.+post
  • comissura fornicis
  • corpus callosum
 31. vyjmenuj komisurální dráhy v diencephalu
  • comissura habenularum
  • adhesio interthalamica
Author
iren
ID
335445
Card Set
Nervove drahy II
Description
- senzoricke,motoricke, asociacni, komisuralni
Updated