Torsdag-1-50

 1. yrka på
  • to insist on
  • stick up for
 2. i olag
  out of order
 3. förbarma sig
  • to have pity
  • have mercy
 4. i smyg
  • on the sly
  • furtively
  • stealthily
 5. dessförinnan
  • prior
  • before then
 6. lumpna
  sordid
 7. skenhelighet
  hypocrisy
 8. överlagt
  premeditated
 9. hänsyn
  • regard
  • consideration
  • deference
 10. vänja sig
  to get used to
 11. gradvis
  • gradual
  • gradually
  • by degrees
  • phased
 12. irra
  • to go astray
  • wander
 13. enträgen
  • urgent
  • pressing
 14. ett åtlöje
  • a laughing stock
  • ridicule
  • derision
 15. rätt och slätt
  plain and simple
 16. inflytande
  influence
 17. avtala
  • to prearrange
  • contract
  • agree
 18. barock
  grotesque
 19. avskilt
  secluded
 20. omgärda
  • to enclose
  • fence off
  • fence in
 21. en bråte
  • lumber
  • clutter
 22. vågstycke
  • enterprise
  • venture
 23. sprött
  brittle
 24. smeta
  to smear
 25. en kortlek
  deck of cards
 26. inskränkt
  • limited
  • cramped
  • stuffy
 27. en mapp
  • a folder
  • file
 28. en tristess
  boredom
 29. ogenomtränglig
  • impenetrable 
  • impervious
 30. en omställning
  • transition
  • conversion
  • readjustment
 31. snålskjuts
  free ride
 32. undanröja
  • to remove
  • set aside
 33. belägenhet
  • situation
  • position
 34. hemsökta
  haunted
 35. dyrbara
  precious
 36. obemärkthet
  obscurity
 37. kloak
  sewer
 38. en dunst
  • vapor
  • fume
 39. konkurrent
  competitor
 40. alster
  • product
  • works
 41. gnisslande
  creaky
 42. siffriga
  digit
 43. en springa
  • a gap
  • crevice
  • vent
 44. ödesdigra
  dire
 45. bångstyrig
  • unruly
  • restive
  • stubborn
 46. en sökruta
  a search box  (google etc)
 47. snår
  • thicket
  • brushwood
  • cover
 48. växtlighet
  vegitation
 49. åskådarplats
  spotlight
 50. locka
  • to appeal to
  • entice
 51. tillåtelse
  permission
 52. nackdel
  disadavantage
 53. ombesörja
  • to arrange for
  • ensure
 54. riksnivå
  nationally
 55. matros
  sailor
Author
RBSverige
ID
335434
Card Set
Torsdag-1-50
Description
Torsdag-1-50
Updated