SPOJENÍ NA LEBCE

 1. Jaká spojení na lebce obecně rozlišujeme?
  • 1) KRANIOVERTEBRÁLNÍ SPOJE
  • a)art.atlantooccipitalis
  • b)art.atlantoaxialis
  • 2)SYNDESMÓZY NA LEBCE
  • 3)SYNCHONDRÓZY NA LEBCE
 2. Co to je kraniovertebrální spoj a které takové známe?
  • Spojení lebky s Ce1 a Ce2
  • Art.atlantoocipitalis+atlantoaxialis
 3. Popiš art.atlantoocipitalis
  • Kloubní plošky: CONDYLI OCCIPITALES +FOVEA ART.SUPERIOR atlasu
  • Kloubní pouzdro: upíná se po okrajích styčných ploch
  • Pomocná zařízení:
  • MEMBRANA ATLANTOOCCIPITALIS ANT.
  • slabší MEMBRANA ATLANTOOCCIPITALIS POST.
  • MEMBRANA TECTORIA
  • Typ kloubu: elipsoidní, s možností flexe a extenze hlavy a menších pohybů do stran
 4. Jaký vaz je rozepjat mezi oblouky atlasu a týlní kosti?
  Membrana atlantooccipitalis post.
 5. Jaký vaz je kraniálním pokračováním lig.longitudinale posterius kraniálním směrem? Kam až dosahuje?
  Membrana tectoria, dosahuje až na clivus
 6. Jak dělíme articulatio atlantoaxialis?
  • Podvojný kloub:
  • Art.atlantoaxialis lateralis (párový kloub)
  • Art.atlantoaxialis mediana
 7. Jaké kloubní plošky tvoří art.atlantoaxialis lateralis?
  FOVEA ARTICULARIS INF. Atlasu + PROCESSUS ARTICULARES SUPERIORES AXIS
 8. Jaké kloubní plošky tvoří art.atlantoaxialis mediana?
  • FACIES ART.ANT. na přední straně dens axis + FOVEA DENTIS atlasu
  • FACIES ART.POST.na zadní straně dens axis + LIG.TRANSVERSUM ATLANTIS
 9. Popiš kloubní pouzdro,pomocná zařízení a typ kloubu u art.atlantoaxialis
  • Kloubní pouzdro: společné, upíná se po okrajích styčných ploch
  • Pomocná zařízení:
  • LIG.APICIS DENTIS
  • LIGG.ALARIA
  • LIG.TRANSVERSUM ATLANTIS
  • LIG.CRUCIFORMA ATLANTIS
  • Typ kloubu: po funkční stránce představují oba klouby atlantoaxiálního spojení mechanickou jednotku, atlas se otáčí kolem dens axis v rozsahu asi 60st.
 10. Kde je lig.apicis dentis, čeho je součástí?
  Táhne se od dens axis k ventr.okraji foramen magnum (pomocné zařízenív art.atlantoaxialis)
 11. Kde jsou ligg.alaria a čeho jsou součástí?
  • Spojují vrchol dens axis s lat.okrajem foramen magnum
  • Pomocné zařízení v atlantoaxiálním kloubu
 12. Popiš průběh lig.transversum atlantis +čeho je tento vaz součástí?
  • Je rozepjaté mezi massae laterales atlantis a přikládá se zezadu na dens axis
  • Pomocné zařízení v atlantoaxiálním kloubu
 13. Popiš průběh lig.cruciforme atlantis a čeho je součástí?
  Je tvořeno lig.transversum atlantis a svislými vazivovými snopci jdoucími od axis k týlní kosti (FASCICULI LONGITUDINALES)
 14. Vyjmenuj syndesmózy lebky
  • Švy(suturae), kdy se mezi okraje kostí vsouvá vrstvička vaziva
  • LIG.PTERYGOSPINOSUM (táhne se od lamina lateralis proc.pterygoidei ke spina ossis sphenoidalis)
  • LIG.STYLOHYOIDEUM
  • ligamenta čelistního kloubu: LIG.STYLOMANDIBULARE+ SPHENOMANDIBULARE
 15. Vyjmenuj synchondrózy lebky
  • U dosp.jedinců nalézáme ve stejnojm.štěrbinách SYNCHONDROSIS SPHENOPETROSA + SYNCHONDROSIS SPHENOOCCIPITALIS
  • foramen lacerum je vyplněno FIBROCARTILAGO BASIALIS
Author
iren
ID
335427
Card Set
SPOJENÍ NA LEBCE
Description
vazy lebka
Updated