SPOJE NA HRUDNÍKU

 1. Které kosti tvoří hrudník?
  Hrudní páteř, žebra, sternum
 2. Jaké spoje v oblasti hrudníku nalézáme?
  • 1)spoje na páteři
  • 2)spojení žeber a hrudních obratlů: ARTICULATIONES COSTOVERTEBRALES
  • a)articulationes capitis costae
  • b)articulationes costotransversariae
  • 3)spojení žeber se sternem: JUNCTRUAE STERNOCOSTALES
  • a)synchondrosis sternocostalis
  • b)articulationes sternocostales
  • 4)spojení sousedních žeber
  • a)articulationes interchondrales
  • b)membranae intercostales
 3. Co to jsou articulationes costovertebrales?
  • Spojení mezi těly a příčnými výběžky hrudníh obratlů s žebry
  • ART.CAPITIS COSTAE+ART.COSTOTRANSVERSARIAE
 4. Popiš articulationes capitis costae
  • Kloubní plošky: FACIES ARTICULARIS CAPITIS COSTAE + FOVEAE COSTALES těl Th obratlů
  • Kloubní pozdro: tuhé, upíná se po okrajích styčných ploch
  • Pomocná zařízení:
  • LIG.CAPITIS COSTAE RADIATUM
  • LIG.CAPITIS COSTAE INTERARTICULARE
  • pohyb kloubu: uskutečńuje se kolem osy rovnoběžné s krčkem žebra
 5. Kde najdeme lig.capitis costae radiatum?
  • Pomocné zařízení v articulationes capitis costae
  • Rozbíhá se z hlavičky žebra na Th obratle
 6. Kde najdeme lig.capitis costae interarticulare?
  • Pomocné zařízení v articulationes capitis costae
  • Probíhá uvnitř kloubní štěrbiny od crista capitis costae k discus intervertebralis (u 2.-10.žebra)
 7. Popiš articulationes costotransversariae
  • Kloubní plošky: FOVEAE COSTALES TRANSVERSALES příčných výběžků + kloubní ploška na TUBERCULUM COSTAE
  • Kloubní pouzdro: upíná se po okraji styčných ploch
  • Pomocná zařízení: LIGG.COSTOTRANSVERSARIA
  • Pohyby kloubu: uskutečňují se kolem osy rovnoběžné s krčkem žebra
 8. Kde najdeme ligg.costotransversaria?
  • Pomocné zařízení v articulationes costotransversariae, zesilují kl.pouzdro
  • Rozepjatá mezi krčkem žebra a transverzálním výběžkem obratle
 9. Jak označujeme spoje mezi žeberními chrupavkami a sternem?jaké typy těchto spojů znáš?
  • Juncturae sternocostales
  • Synchondrosis sternocostalis
  • Articulationes sternocostales
 10. Popiš synchondrosis sternocostalis
  • Tvoří chrupavčité spojení žebra s incisura costalis sterni
  • Vyskytuje se pravidelně u 1. A často i u 6.+7.žebra
 11. Kde jsou přítomny articulationes sternocostales?
  Nejčastěji mezi 2.-5.žebrem a sternem
 12. Popiš articulationes sternocostales
  • Kloubní plošky: hlavičku tvoří STERNÁLNÍ KONEC ŽEB.CHRUPAVKY+ jamku INC.COSTALIS STERNI
  • Kloubní pouzdro: upíná se po okrajích styčných ploch
  • Pomocná zařízení: LIGG.STERNOCOSTALIA RADIATA
 13. Kde najdeme ligg.sternocostalia radiata?
  • 2.-5.žebro, pomocné zařízení v articulationes sternocostales
  • Odstupuj paprsčitě od žeb.chrupavek, upínají se na ventrální a dorzální stranu sterna a vytvářejí MEMBRANA STERNI EXTERNA A INTERNA
 14. Čím je realizováno spojení žeber navzájem?
  • 1)articulationes interchondrales
  • 2)membranae intercostales
 15. Jak jsou realizovány articulationes interchondrales?
  • Kloubní spojení mezi cartilagines costales 5.-9.žebra
  • Obaleny jsou krátkým kloubním pozdrem
 16. Jaké znáš vazivové blány spojující sousední žebra?
  • MEMBRANAE INTERCOSTALES EXTERNAE jsou rozprostřeny mezi žeb.chrupavkami v sousedství sterna
  • MAMBRANAE INTERCOSTALES INTERNAE spojují sousední žebra vzadu u páteře
 17. Jaký tvar má hrudník a jaké stěny na něm rozlišujeme?
  Hrudní koš lze přirovnat ke komolému kuželu s kraniální a kaudální základnou; s ventrální, laterální a dorzální stěnou
 18. Čím je tvořena ventrální stěna hrudního koše?
  Sternem, žeb.chrupavkami a vlastními žebry
 19. Čím je tvořena lat.stěna hrudníku?
  Žeberními oblouky
 20. Čím je tvořena dorzální stěna hrudního koše?
  Hrudní páteř a část kostěnného úseku žeber
 21. Čím je tvořena kraniální základna hrudního koše?
  • Apertura thoracis superior
  • Ohraničuje 1.Th obratel, 1.žebro a kran.okraj sterna
 22. Čím je tvořena kaudální základna hrudního koše?
  • Apertura thoracis inf.
  • Lemuje 12.Th obratel, 12. a 11.žebro a arcus costarum
 23. Popiš pohyby hrudníku
  • Ve spojení mezi žebrem a hrudním obratlem dochází k rotaci podél osy, procházející collum costae
  • Pohyby všech žeber jsou společné a stejnosměrné
  • Při zvednutí žeber a tím i hrudního koše (pomocí příslušných svalů) se zvětšuje předozadní a příčný průměr hrudníku. V dutině hrudní tak vznikne podtlak a dochází k nasátí vzduchu do plic - inspiraci. Při poklesu žeber a tím i poklesu hrudníku se zmenšuje objem hrudního koše a tlakem na plíce dochází k expiraci
Author
iren
ID
335426
Card Set
SPOJE NA HRUDNÍKU
Description
vazy spoje zebra
Updated