JUNCTURAE OSSIUM

 1. Jaké dvě hlavní formy kostního spojení zahrnuje arthologie
  Synarthrosis+diarthrosis
 2. Definuj synarthrosis
  • Plynulé spojení pomocí někt.druhů pojiva (vaz.,chrup.,kost)
  • Téměř nepohyblivé, v místě spoje poněkud pruží
 3. Definuj diarthrosis
  Spojení kostí dotykem (pomocí kloubních plochh a dalších pomocných struktur)
 4. Jak a podle čeho dělíme synarthrosis?
  • Podle toho,kt.pojivová tkáň kosti spojuje
  • 1) SYNDESMÓZY
  • 2) SYNCHONDRÓZY
  • 3) SYNOSTÓZY
 5. Jak se nazývá spojení kostí vazívem?
  Plynulé spojení, konkr. Syndesmózy
 6. Jaké typy vazivových spojení znáš?
  • Vazy/ligamenta
  • Vsazení zubu do čelisti/gomphosis
  • Švy leb.kostí /suturae
  • Fontanely na novorozenecké lebce (později se přemění na švy)
 7. Vyjmenuj hlavní druhy švů:
  • Sutura serrata - šev pilovitý
  • S.squamosa - šev šupinovýc(kosti se přes sebe překládají j.rybí šupiny a zvětšuje se tak kontaktní plocha)
  • S.plana - šev plochý (mezi rovnými okraji kostí v místech malé námahy)
 8. Uveď příklad sutura serrata
  Šípový šev mezi temenními kostmi
 9. Jak vypadá sutura squamosa?
  Kosti se přes sebe překládají jako rybí šupiny a tak se zvětší kontaktní plocha
 10. Uveď příklad sutura squamosa
  Spojení temenní a spánkové kosti
 11. Kde se nachází suturra plana?
  Mezi rovnými okraji kostí v místech malé námahy (např.spojení nosních kostí)
 12. Jaká spojení kostí prostř.chrupavky (synchondrózy) rozeznáváme?
  • Primární chrupavčitá spojení (v podobě růstových chrupavek - hyalinní ch.)
  • Sekundární chrupavčitá spojení (vazivová chrupavka)
 13. Uveď příklad spojení prostř. Vazivové chrupavky
  Střední část symphysis pubica
 14. Co je to synostóza a jak vzniká?
  • Spojení kostí kostní tkání
  • Vyvíjí se osifikací syndesmózy n. Synchondrózy (např. Srůst křížovou obratlů)
 15. Jak se řekne řecky kloub?
  Athron
Author
iren
ID
335423
Card Set
JUNCTURAE OSSIUM
Description
spojení kostí
Updated