ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS

 1. Čelistní kloub je ne/párový
  Párový, vole:)
 2. Popiš kloubní plošky čelistního kloubu
  CAPUT MANDIBULAE se spojuje s FOSSA MANDIBULARIS + TUBERCULUM AURICULARE spánkové kosti
 3. Popiš kloubní pouzdro čelistního kloubu
  Upíná se po okrajích styčných ploch, bpředu a vzadu je slabé, jeho med.část je velmi silná, srůstá s discus articularis po celém jeho obvodu
 4. Vyjmenuj pomocná zařízení čelistního kloubu
  • DISCUS ARTICULARIS
  • LIG.LATERALE
  • LIG.SPHENOMANDIBULARE
  • LIG.STYLOMANDIBULARE
 5. Popiš vzhled a funkci discus articularis v čelistním kloubu
  • Z vaz.chrupavky; má tenčí střed a po okrajích je zesíln, srůstá s kloubním pouzdrem
  • Rozděluje kloubní štěrbinu na PARS DISCOTEMPORALIS+ DISCOMANDIBULARIS
 6. Jaká je funkce a kde najdeme lig.laterale čelistního kloubu?
  • Zesiluje kloubní pouzdro z lat.strany
  • Táhne se od kořene proc.zygomaticus spánkové kosti na zevní stranu kloubního pouzdra pod caput mandibulae
 7. Kde se nachází lig.sphenomandibulare?
  Jde od spina ossis sphenoidalis k lingula mandibulae
 8. Kde se nachází lig.stylomandibulare?
  Probíhá od proc.styloideus spánkové kosti k angulus mandibulae
 9. Jaký typ kloubu je čelistní kloub + vyjmenuj možné pohyby v něm
  • Šarnýrový
  • Otvírání úst - mandibulární deprese
  • Zavírání - elevace
  • Posun dolní čelisti dopředu - protrakce
  • Dozadu - retrakce
  • +pohyby do stran

  V oddílu diskomandibulárním dochází k rotaci, v diskotemporální části k pohybům translačním
 10. Za jakých podmínek dojde k luxaci mandibuly?
  • Když se při velkém a náhlém otevření úst dostane hlavice dolní čelisti před tuberculum auriculare
  • Repozice luxované mandibuly se provádí zatlačením čelisti dolů a dozadu
 11. Jak se jazylka pojí s lebkou?
  Pomocí svalstva a lig.stylohyoideum
 12. Kde se nachází lig.stylohyoideum?
  Táhne se od proc.styloideus spánk.k. na cornu minus jazylky
 13. Co je to processus styloideus elongatus?
  Vzniká osifikací lig.stylohyoideum, může nepříjemně omezovat pohyby hlavy
Author
iren
ID
335422
Card Set
ARTICULATIO TEMPOROMANDIBULARIS
Description
lebka
Updated